Trøndelag fortsetter å gjøre det bra i Erasmus+

I 2017 mottok aktører fra Nord- og Sør-Trøndelag 5 og 24,9 millioner kroner fra EUs mobilitetsprogram Erasmus+. Av alle fylkene i Norge, mottok dermed Trøndelag mest Erasmus-penger per innbygger, viser statistikken.

Tallene inkluderer penger gitt til høyere utdanning, og fordelt per innbygger, mottok Sør-Trøndelag 78,55 kroner, mens Nord-Trøndelag fikk 36,35 kroner. Når det gjelder den totale pengesummen mottatt fra Erasmus+, var det Hordaland som fikk mest, mens Oslo kom på andreplass, og Sør-Trøndelag var en god nummer tre.

Litt misvisende tall
Samtidig må det nevnes at NTNUs sammenslåinger med høgskolene i Gjøvik og Ålesund hadde en ekstra positiv, men misvisende effekt, fordi penger gitt til Oppland og Møre og Romsdal dermed har kommet med i statistikken for Sør-Trøndelag.

Videre kan det nevnes at summen for Nord-Trøndelag også er villedende, da alle Erasmus-pengene gitt til Nord universitet har blitt tilskrevet Nordland fylke.

Grunnskole og videregående
Hvis man ekskluderer penger gitt til høyere utdanning fra statistikken, gjør Nord-Trøndelag det svært bra, og er faktisk det fylket i Norge som gikk mest penger per innbygger – hele 36,25 kroner.

Nord-Trøndelag kom videre på sjetteplass når det gjelder den totale summen tildelt gjennom Erasmus+. Når vi trekker fra høyere utdanning, mottok Sør-Trøndelag 6,9 millioner kroner i midler fra Erasmus+. Dette tilsvarer 21,73 kroner per innbygger, og gjør at fylket havnet på en sjetteplass i landet når det gjelder Erasmus-penger gitt per innbygger.