Trøndelags Europakontor arrangerer medlemsseminar om ny strategi og aktivitetsplan

30. januar møtes medlemsorganisasjonene i Trøndelags Europakontor, på Rådhuset i Trondheim, til seminar om kontorets kommende strategi og aktivitetsplan.

Trøndelags Europakontor reviderer nå sin strategi. To sentrale spørsmål søkes besvart på dette møtet;

  • Hvilke tematiske områder skal europakontoret rette sin oppmerksomhet mot?
  • Hvilke funksjoner skal europakontoret fylle?

Det er et mål å spisse europakontorets tematiske satsingsområder, og at europakontoret skal bli mer medlemsorientert. For å konkretisere strategien skal europakontoret ha toårige aktivitetsplaner der medlemsløfter utgjør en sentral del av aktivitetsplanen.

Medlemsseminaret vil ha som formål å:

  • Diskutere forslag til strategiske tema.
  • Få innspill på kontorets nøkkelfunksjoner.
  • Utarbeide rammene for kommende toårige aktivitetsplan (2019-2020).

Dette seminaret er tenkt som et siste innspillsmøte før styremøtet 1. mars, hvor Trøndelags Europakontors nye strategi skal vedtas. Utover å være et innspillsmøte, skal seminaret oppdatere medlemmene på strategiprosessen og forankre den nye strategien blant medlemmene.