Trøndelags Europakontor i ERRIN – European Regions Research and Innovation Network

1.mars 2013 ble Trøndelags Europakontor medlem av det regionale nettverket for forskning og innovasjon, ERRIN – European Regions Research and Innovation Network. ERRIN er et dynamisk nettverk for forskning og utvikling, hvor mer enn 90 europeiske regioner og deres Brussel-baserte kontorer er medlem.

Trøndelags Europakontor ble 1.mars 2013 medlem av det regionale nettverket for forskning og innovasjon, ERRIN.

Trøndelags Europakontor ble 1.mars 2013 medlem av det regionale nettverket for forskning og innovasjon, ERRIN.

ERRIN skal forenkle kunnskapsutveksling og prosjektsamarbeid med sikte på å styrke medlemsregionenes kapasitet innen forskning og innovasjon. Nettverket skal også hjelpe regioner til lettere å se mulighet til deltakelse i EU-programmer.

ERRIN har en ambisjon om å påvirke EUs politikk og fremme regionenes behov og interesser. ERRIN ønsker også å hjelpe regionene til å engasjere seg i debatter med EU-institusjonene og delta i EUs politiske konsultasjoner.

Medlemsregionene møtes regelmessig i tematiske arbeidsgrupper og på seminar for å utveksle informasjon og kunnskap om EU-midler og prosjektmuligheter, samt å bygge transnasjonale samarbeid og utvikle felles prosjekter. ERRIN er også en støttespiller til viktige strategiske koordineringstiltak og prosjekter til nytte for alle medlemmer.

Trøndelag i ERRIN                            

Trøndelags Europakontor har, ut ifra våre fokusområder, valgt å delta i arbeidsgruppene innen Energi og klimaendring, bioteknologi, innovasjon, helse og opplevelsesnæring. Nettverket vil forhåpentligvis være av interesse for flere trønderske aktører. På arbeidsgruppemøtene, som arrangeres annenhver måned, får aktører mulighet til å presentere seg selv og sine prosjekter. Dette er en utmerket sjanse til å skape kontakter og danne et nettverk i Europa. Det arrangeres også jevnlige workshops, seminarer og fagdager i regi av ERRIN.

ERRINs tre p-er

ERRIN baserer seg på tre ”p-er”. Den første p-en star for Profilering av medlemsregionene. Dette skjer gjennom events og på hjemmesiden til ERRIN. Neste p er Policyarbeid. Dette er spesielt rettet mot forsknings- og innovasjonspolitikk og regionalpolitikk. Siste p står for Prosjektsamarbeid.  Prosjektsamarbeidet foregår i tematiske arbeidsgrupper. ERRIN fungerer ofte som sekreteriat, og regionene kan delta som partner i de ulike prosjektene.

 

 

Mer informasjon

Les mer om ERRIN på hjemmesiden: http://errinnetwork.eu/