Trøndelags Europakontor søker praktikant for høsten 2017

I et samarbeid mellom Trøndelags Europakontor og masterprogrammet i Europastudier ved NTNU søker vi en praktikant for utplassering ved kontoret i Brussel i tre måneder fra 1. september.

Trøndelags Europakontor er en kompetansepartner i EU/EØS-spørsmål for trøndersk nærings- og samfunnsliv. Europakontoret er Trøndelags representasjon i Brussel, og organisert som en forening. Medlemmer i foreningen for 2017 er: Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, Innherred Samkommune, Inn-Trøndelagsregionen, Orkdalsregionen, Nord Universitet, SpareBank 1 SMN, NIBIO og SINTEF.

Som praktikant ved Trøndelags Europakontor i Brussel får du et meget interessant arbeidsopphold i en hektisk og internasjonal by, samt konkret europeisk arbeidserfaring. Kontoret har et godt faglig og sosialt miljø, i tillegg til et omfattende norsk og europeisk nettverk. Vi søker studenter ved masterprogrammet i Europastudier ved NTNU. Praktikanten vil få godkjent inntil 15 studiepoeng for oppholdet. Uttelling for studiepoeng forutsetter godkjenning av innlevert rapport etter avsluttet opphold.

Arbeidsoppgaver

 • Informasjonsarbeid
 • Organisering av arrangement og studiebesøk i Brussel
 • Deltagelse på seminarer og konferanser
 • Arbeid med hjemmeside og sosiale medier
 • Bistå kontoret med administrative oppgaver og daglig drift
 • Praktikantoppgave

Egenskaper og kvalifikasjoner

 • Samfunnsinteressert
 • Fleksibilitet og arbeidslyst
 • Kontaktskapende og utadvendt
 • Gode formuleringsevner
 • Gode IT-kunnskaper

Praktiske forhold
Praktikantoppholdet er ulønnet, men masterprogrammet i Europastudier ved NTNU stiller bolig til disposisjon i Brussel. I tillegg til vanlig studielån utløser også praktikantoppholdet muligheten til å søke på Erasmus Placement-stipend.

Søknadsfrist: 15. mars 2017

Søknad med CV og kontaktinformasjon til én referanse, samt kopier av attester og vitnemål, sendes elektronisk til: office@mid-norway.no

Merk søknaden «Praktikantopphold».

For mer informasjon om praktikantoppholdet i Brussel, ta kontakt med nåværende praktikant Oda Bjørnsborg (oda.bjornsborg@mid-norway.no)

For spørsmål knyttet til studiepoeng og innpassing i graden kontakt Ane Alterhaug (+47 73598111/ane.alterhaug@ntnu.no) eller Lise Rye (+47 73596113/lise.rye@ntnu.no)

Filip Jessen og Oda Bjørnsborg er henholdsvis ny trainee og praktikant på kontoret

Foto: Iselin Rønningsbakk