Trøndere utforsket EØS-finansierte muligheter

Gjennom EØS-finansiering kan norske aktører delta i prosjektsamarbeid med andre land i Europa. Trøndelags Europakontor, Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune inviterte derfor til seminar for å inspirere og informere om hvordan trønderske aktører kan benytte seg av disse mulighetene, den 26. oktober.

Møteleder Heidi Fossland ønsker velkommen til seminar

 

Akkurat nå sparkes en ny EØS-finansieringsperiode i gang. Utlysninger til finansiering av samarbeidsprosjekter vil komme på løpende bånd. For å gjøre trøndere i stand til å gripe mulighetene for europeisk prosjektsamarbeid inviterte Trøndelags Europakontor, Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune til et inspirasjonsseminar om EØS-midlene. Et 50-talls personer møtte opp for å utforske mulighetene.

Nyttig erfaringsutveksling

For å søke finansiering gjennom EØS-midlene finnes flere gode hjelpere fra Kulturrådet, Innovasjon Norge og KS. Disse var tilstede på seminaret og delte sine tips og erfaringer, i tillegg til opplysninger om kommende utlysninger og frister. For å gi god innsikt i tidligere erfaringer var aktører fra tidligere EØS- finansierte prosjekt tilstede. Representanter fra Teater Avant Garden, Lesja kommune og QM Software ga gode råd og tips for å unngå potensielle fallgruver og for å skape et vellykket prosjekt. Det var tydelig at deltagelse i et EØS-prosjekt har gitt mersmak for disse organisasjonene og at de til tross for enkelte mindre gode erfaringer fant fordelene med deltakelse så stort at de alle ønsker å delta igjen dersom sjansen byr seg.

Mange hadde møtt opp for å utforske muligheter med EØS-midlene. Deltakerne kom fra offentlig sektor, næringsliv, FoU og kultursektoren. Etter felles presentasjoner og erfaringsutveksling, fikk publikum muligheten til å delta aktivt i mindre grupper, med spørsmål omkring egne prosjekter til de nasjonale kontaktpunktene og til tidligere prosjektdeltakerne. Flere aktører satt allerede på egne ideer til potensielle prosjekter.

Denne tegningen illustrerer hvordan samarbeidsprosjekter innenfor kultur blir stadig viktigere som motvekt til et Europa som går i mer autoritær og nasjonalistisk politisk retning.

Hva er EØS-midlene?

EØS-midlene kan sees på som Norges økonomiske bidrag for å få tilgang til det indre markedet i EU. Pengene brukes til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i Europa, og en stor del gjøres tilgjengelig for samarbeidsprosjekter for partnere fra Island, Liechtenstein eller Norge15 land i Øst- og Sør-Europa.

Har du en idé til et EØS-prosjekt?

Har du også en idé til et prosjekt som kan settes ut i livet med finansiering fra EØS-midlene, så anbefaler vi deg å ta en titt på EEA Grants sine nettsider. Fremover vil det komme mange nye utlysninger. Disse vil dekke en rekke ulike temaer, som for eksempel energi, miljø, næringsutvikling, kultur, forskning, utdanning og styrking av demokrati og sivilt samfunn. Vi anbefaler alle som er interessert i å søke EØS-midler å melde seg på EEA Grants sitt nyhetsbrev. Gjennom dette nyhetsbrevet kan man enkelt få oversikt over nye utlysninger.

Vær også klar over at norske aktører alltid må ha en partner i et mottakerland. Mottakerlandene for EØS-midlene er Bulgaria, Estland, Hellas, Kroatia, Kypros, Malta, Latvia, Litauen, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia,Tsjekkia og Ungarn. Et viktig poeng, som ble understreket i løpet av seminaret, er at det kan ta tid å finne egnede partnere og bygge opp et godt forhold til disse. Det er derfor lurt å være ute i god tid før utlysningene kommer med å finne frem til og bygge gode partnerskap. Det er mulig å søke om å få reisestøtte fra EØS-midlene for å reise og møte potensielle partnere. I tillegg arrangeres en rekke match makings-seminarer innenfor ulike temaer hvor man kan delta på med samme hensikt.

Les vår oppsumering og nyttige søkndasråde her: Oppsummering fra seminar om EØS-midlene 26.10.18

Seminaret ble holdt i Sparebank 1 SMNs flotte konferanselokaler.