Delegasjon fra Fylkesmannen lærer om EU

Denne uken har vi hatt besøk av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Under sitt opphold i Brussel fikk de lære om hvordan Norge jobber for å påvirke EU-systemet, og hvordan trønderske aktører kan benytte seg av europeiske nettverk i sitt daglige virke.

nt-pa-trondelagskontoret

Opplagt og lærelysten gjeng

Fra mandag til onsdag stilte 24 representanter fra Sosial-, helse- og barnevernsavdelingen i Nord-Trøndelag på skoleringsdager hos Trøndelags Europakontor.

Satser på de unge

Ungdomssatsningen står sterkt i Trøndelagsregionen, og reflekteres i fokuset til Trøndelagskontoret i Brussel.  Som et av fire satsningsområder, dekker ungdomsfeltet ulike programmer for utdanning og internasjonalisering – tema som de frammøtte viste stort engasjement for.

ungdomsstrategi

Mariann Klingberg fra Kommisjonen forteller om EUs ungdomsstrategi

Folkehelsearbeid

Helse blir en viktig satsning i årene som kommer, etter hvert som Europa står overfor store demografiske endringsprosesser. Norske kommuner og fylker har hovedansvar for folkehelsearbeidet, og for Nord-Trøndelags vedkommende systematiseres mye av arbeidet gjennom den nyopprettede Folkehelseallisansen.

Spesielt kjent i denne sammenheng, er Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. HUNT-undersøkelsen er en av de største helseundersøkelsene noen sinne, og har siden 80-tallet samlet inn helsedata fra over 120.000 personer. Runde fire starter høsten 2017, og planleggingen er allerede i gang.

I Brussel fikk representantene dessuten innblikk i folkehelseutfordringene knyttet til rus, og spesielt alkoholmisbruk. Mariann Skar, som representerer Actis og EuroCare, snakket om hvordan det jobbes med denne problematikken på EU-nivå.

Integrering og kultursjokk

Et høydepunkt på programmet var nok for mange det erfaringsbaserte og personlige foredraget til Hege Haugvik, som handler om utfordringene man møter på når man kommer til et nytt land og en ny kultur.

Haugvik, som selv kommer fra Trøndelag, er utflyttet til Belgia, og snakket om språkbarrieren, kultursjokket og isolasjonsfasen som så ofte oppstår i kjølvannet av en migrasjonsprosess.

hege-haugvik

Mange migranter opplever ensomhet og isolasjon

I lys av den siste tids migrasjonsbølge i Europa, var det interessant å høre hvordan menneskemøter og vennskap kan være en nøkkel i integrasjonsprosessen, og skape gjensidig respekt og forståelse.