Trønderske ordførere til Brussel på kurs om EU og EØS

Hele 27 trønderske ordførere og administrative ledere besøkte Brussel 12. – 13. september. Her fikk de i løpet av to dager førstehåndskunnskap om EU og EØS-avtalen, og økt kompetanse på samarbeidsmuligheter i Europa.

Trøndelags Europakontor arrangerte, i samarbeid med Kommunesektorens interesse- og arbeidslivsorganisasjon (KS) sitt Brusselkontor og de andre norske regionskontorene, et lynkurs om EU og EØS for folkevalgte politikere. Hele 27 trønderske ordførere og administrative ledere tok turen til Brussel for å delta. En rekke spørsmål ble søkt besvart: I hvilken grad påvirker EU dagsordenen i våre kommuner og fylkeskommuner? Hvordan deltar Norge i det europeiske samarbeidet? Hvilke muligheter innebærer dette transnasjonale samarbeidet for lokale aktører? På regionkontorenes lynkurs EU/EØS på 1-2-3 fikk deltakerne en introduksjon til EU, samt Norges samarbeid med unionen gjennom EØS-avtalen. Det ble også rettet oppmerksomhet mot hvordan norske kommuner kan møte fremtidens EU, gjennom å belyse temaer som prioriteringer i EUs langtidsbudsjett og norske forpliktelser knyttet til internasjonale klimaavtaler. Dette for å synliggjøre kommunenes politiske handlingsrom i et integrert Europa.

Hele 27 trønderske ordførere og administrative ledere tok turen til Brussel for å lære mer om EU og EØS.                         Foto: Randi Johanne Hoseth.

– Rundt halvparten av alle saker en lokalpolitiker får til vurdering er påvirket av EU, og likevel kjenner vi ikke godt nok til hvordan EU og EØS fungerer, uttrykte en ordfører da lynkurset var ved sin ende.

Heidi Fossland presenterte Trøndelags Europakontor som nøkkel til Europa for trønderske aktører. Foto: Randi Johanne Hoseth.

De trønderske deltakerne besøkte også KS sitt kontor i Brussel. Her fikk de en innføring i hvordan KS jobber sammen med internasjonale søsterorganisasjoner for å fremme politiske beslutninger som kommer den norske kommunesektoren til gode. Videre bidro Trøndelag fylkeskommune med en presentasjon av de ulike EU-programmene som er åpne for norsk deltagelse. Her finnes det mange muligheter for lokale myndigheter, og fortsatt et stort ubenyttet potensiale. Daglig leder for Trøndelags Europakontor, Heidi Fossland, presenterte kontoret som en sentral nøkkel til et europeisk nettverk. Heidi inviterte kommunene til å aktivt benytte seg av Trøndelags Europakontor, som kompetansepartner i europeiske spørsmål.

– Vi er ikke gode nok til å nyttiggjøre oss de store finansieringsordningene vi har tilgang til gjennom EØS-avtalen, sa en annen ordfører.

Eivind Lorentzen gjorde oppmerksom på regionenes rolle i det europeiske samarbeidet. Foto: Marianne Lyseng.

Norske kommuner og fylkeskommuner påvirkes, både direkte og indirekte, av EU og EØS. Samtidig spiller regionene en avgjørende rolle for utviklingen i Europa. Derfor oppmuntret kommunal- og regionråden ved Norges delegasjon til EU, Eivind Lorentzen, kommuner og fylker til å søke utover landegrensene når lokale myndigheter står overfor utfordringer på hjemmebane. Da kan de finne løsninger i samarbeid med andre europeiske regioner som opplever lignende utfordringer. I tillegg ligger det store muligheter for kunnskapsdeling i transnasjonalt samarbeid. Lorentzen fremhevet Trøndelag som en av de mest innovative regionene i Europa, noe som betyr at regionen har mye å vise fram og lære bort til andre regioner i Europa.

For å inspirere norske lokalpolitikere til å følge med på utviklingen til europeisk politikk, avsluttet ministerråden ved Norges delegasjon til EU, Knut Hermansen, med å gi lynkursets gjester innsikt i Norges framtidige forhold til EU. Dette gjorde han ved å presentere historisk bakgrunn, og hvor vi er på vei. Lokale myndigheter har mulighet til å påvirke hvilken retning europeisk politikk vil ta, og forme Norges rolle i Europa.

Interessert publikum på regionkontorenes årlige lynkurs om EU og EØS. Foto: Andreas Løhren.