Vet du om noen som sitter på en idé for fremtidens bærekraftige byer?

Fremtidens byer må tilpasses demografiske trender, og urban utvikling må svare på utfordringer knyttet til klimaendringer, forurensning, energieffektivitet og transport. National Centre for Research and Development søker deltakere til et ideeverksted 2-6. mars. Prosjektideer kan motta opptil 6 600 000 euro i støtte gjennom EØS-midlene.

Det polske National Centre for Research and Development, sammen med Norges Forskningsråd og EØS-midlene, arrangerer ideverksted fra 2. til 6. mars 2020. Utvalgte deltakere får dekket utgifter til deltakelse. Ideverkstedets formål er å samle folk med variert ekspertise for å utvikle prosjektideer rettet mot anvendt forskning for bærekraftig urban utvikling. De beste prosjektideene vil realiseres med finansiering fra EØS-midlene. Totalt ligger det 6 600 000 millioner euro i potten.

Les mer om prosjektet og søknadsprosessen her.