Vi ønsker TrønderEnergi velkommen som nytt medlem

– Sammen med Trøndelags Europakontor blir TrønderEnergi bedre, sier Bengt Eidem, kommunikasjonsdirektør i TrønderEnergi. Fra og med 2019 vil TrønderEnergi styrke sine bånd til Europa, blant annet gjennom sitt nyetablerte medlemskap i kontoret.

TrønderEnergi, representert av Anniken Auke Borgen og Bengt Eidem, ble ønsket velkommen som nytt medlem i foreningen av styreleder Trude Marian Nøst og daglig leder Heidi Fossland. Foto: Trøndelags Europakontor.

Trøndelags Europakontor avholdt nylig sitt siste styremøte for året. Under møtet i Trondheim kunne Trøndelags Europakontor med glede ønske TrønderEnergi velkommen som nytt medlem av foreningen.

TrønderEnergi går inn i foreningen med klare mål. Eidem viser til at TrønderEnergi har ambisjoner om å bane vei for fornybarsamfunnet og skape lønnsom vekst i regionen, noe som har tydelig gjenklang i europeiske målsetninger.

Når vi utvikler nye fornybarprosjekter for å bidra til at Trøndelag blir selvforsynt med fornybar energi, og for å bidra til å posisjonere regionen til å gjøre forretning på det grønne skiftet, så skjer det i et kompetansemessig, finansielt og industrielt samarbeid med andre nasjonale og europeiske aktører, forklarer Eidem.

Han gjør videre oppmerksom på at Norge og Europa har helt sammenfallende interesser og strategier for å håndtere våre felles energi- og klimautfordringer.

Derav ser konsernet i større grad at samspillet mellom Trøndelag og Europa er viktig for at TrønderEnergi skal lykkes, uavhengig av at konsernets virksomhet hovedsakelig er lokalisert i Trøndelag. Gjennom samarbeid mellom lokale, regionale og europeiske aktørene vil det være mulig å utvikle og løfte gode prosjekter, få fart på det grønne skiftet, og skape langsiktige verdier for Trøndelag.

Og for å få til det vil vi ha god hjelp av at det sitter noen i Europas midte som er på jobb for Trøndelag og trønderske aktører, konkluderer Eidem.

Trøndelags Europakontor avholdt sitt siste styremøte for året 14. desember i Trondheim. Foto: Trøndelags Europakontor.