– Ville dere likt å bli styrt fra Sverige?

Maree Todd, representant for Det skotske uavhengighetspartiet (SNP) ønsker skotsk uavhengighet og EU-medlemskap – i den rekkefølgen.

Maree Todd er medlem av SNP og sitter i det skotske parlamentet. Hennes partis kampsak er først og fremst å oppnå full uavhengighet for Skottland fra Storbritannia.

Med økt debatt vedrørende skotsk uavhengighet, har oppslutningen til SNP styrket seg tilsvarende. Ved det forrige parlamentsvalget oppnådde de 63 av totalt 129 seter.

Todd – som er utdannet farmasøyt – sier hun først ble politisk engasjert i forbindelse med den forrige avstemningen om skotsk uavhengighet i 2014. Hun ønsker at skottene skal få muligheten til igjen å stemme over uavhengighet fra Storbritannia.
At London har gitt mer fullmakter til de ulike parlamentene i Edinburgh, Cardiff og Belfast (såkalt devolusjon), har gjort særlig førstnevnte sulten på mer. Ikke minst fikk dette ønsket blod på tann etter at skottene med 62 prosent flertall stemte for å bli i EU, samtidig som et flertall i Storbritannia stemte for å forlate EU.

Ikke langt fra Edinburgh til Brussel
– Det demokratiske underskuddet, nevner Todd som den kanskje største grunnen til at SNP ønsker skotsk uavhengighet fra Storbritannia.

– Vi vil ha bedre muligheter til å bestemme i EU, spesielt siden hvert medlemsland innehar langt flere vetomuligheter i EU enn det Skottland har i Storbritannia i dag, sier han.

Todd innser at EU-medlemskap heller ikke er 100 prosent demokratisk legitimt, men forsvarer det med at pengestrømmene til Skottland i all hovedsak kommer fra Brussel, og ikke fra London.

I tillegg vil Skottland kunne bestemme over blant annet skatt og det militære, politikkområder som i dag styres fra Westminster i London, legger Todd til. For det er ikke gitt at Skottland kommer til å gå inn i NATO om de skulle oppnå uavhengighet:
– vi er ikke særlig begeistret over britisk lefling med atomvåpen på skotsk jord, sier Todd.

 

Maree Todd, medlem av det skotske parlamentet. Foto: Iselin Rønningsbakk

Maree Todd, medlem av det skotske parlamentet. Foto: Iselin Rønningsbakk

– Burde ha inkludert de unge
Tallene etter folkeavstemningen om fortsatt britisk EU-medlemskap burde ha inkludert 16-18-åringer, hevder Todd. Disse har nemlig anledning til å stemme over saker i det skotske, men ikke i det britiske parlamentet, og hadde sannsynligvis sørget for et flertall for å bli i EU, mener hun.

I en tid med stor skepsis til EU og regelen om fri flyt av mennesker stiller Skottland seg positivt innstilt til begge:

– EUs bidrag til den skotske landsbygden er godt synlige, og i byene er vi avhengig av ekstern arbeidskraft for å møte en aldrende befolkning. Det er helt sikkert skotsk EU-motstand, men denne er trolig sped og størst blant skotske fiskere, tenker Todd.

Ett av de store spørsmålene i skotsk politikk har lenge vært om Skottland er økonomisk rustet til å stå på egne ben i et selvstendig Skottland. Ifølge Todd er svaret et klart ja:

– Nå ser vi mer på olje- og gassnæringen som en bonus til vår økonomi. Den skotske økonomien er såpass mangfoldig at vi ikke er så konjunkturutsatt som folk kanskje skulle tro: landbruk, fornybar energi, whiskyeksport, turisme, finansielle tjenester og konstruksjon, ramser hun opp som de store bærebjelkene.

«Norsk løsning» uaktuelt
Samme dag som Todd og den skotske tenketanken Nordic Horizons ser til Norge for å lære om regionale strukturer og styring, slenger hun ut et forslag i luften som London nok ikke ønsker å høre:

– Hvorfor se sørover? Hvorfor ikke se nordover og leke med tanken rundt Skottlands forhold til Skandinavia?

Skottland har nemlig lenge sett med beundring på blant annet opprettelsen av det norske oljefondet, og mener Norge spilte sine kort riktig i en tid hvor oljeprisen var høy og gunstig. Skottland, på sin side, solgte unna mange bore-rettigheter i Nordsjøen til utenlandske selskaper, som ifølge Todd har blitt hovedprofittørene av det skotske oljeeventyret.

Derimot svarer Todd avslutningsvis avvisende på spørsmål om EØS kan være et alternativ til EU-medlemskap:

– Dette vil bli for dyrt for Skottland. EØS-midler og en avtale som ikke inkluderer landbruket er «bad for business», avslutter hun.