Virksomhet

Trøndelags Europakontor er en kompetansepartner i EU/EØS-spørsmål for trøndersk nærings- og samfunnsliv. Europakontoret hjelper trønderske interesser med å hente mer utav EØS-avtalen.

Vi hjelper trøndersk nærings- og samfunnsliv med informasjon om europeiske rammevilkår. Trøndelags Europakontor er en døråpner til europeiske nettverk og kompetansemiljø i Brussel.

Vi bringer trønderske interesser inn i nettverkene ved å formidle kontakter og å arrangere studiebesøk. Vi arbeider for at trønderske partnere skal bli flinkere til å bruke EU-programmer og -prosjekter i lokalt utviklingsarbeid.