Hospitering

Ønsker du kompetanseheving på ditt fagfelt gjennom et lengre opphold i Brussel?

Europakontoret tilbyr mulighet til å hospitere en periode i våre lokaler i Brussel. Man vil da disponere kontorplass med nødvendig utstyr i et lærerikt og åpent kontorlandskap, lokalisert i umiddelbar nærhet til EU-institusjonene.

Hvorfor hospitere hos Trøndelags Europakontor?

Som hospitant kan man jobbe med egne arbeidsoppgaver og gjøre seg kjent i Brussels fagmiljøer. Europakontoret vil være behjelpelig med å etablere kontakt med de institusjoner og personer som er av interesse for hospitanten. Samtidig kan oppholdet gi god innsikt i Europakontorets daglige drift. Ved å ha arbeidsplass sammen med de ansatte ved kontoret, vil man kunne dra nytte av hverandres kunnskap og slik styrke kompetansen hos begge parter.

Trøndelags Europakontor er samlokalisert med flere andre europeiske regionskontor. I gangavstand til kontoret finner man også en rekke andre regionskontor, EU-kommisjonen, Europaparlamentet, samt den norske EU-delegasjonen.

Kostnader
Hospitering er et tilbud i tråd med kompetanseoverføringen nedfelt i Europakontorets virksomhetsplan. Kontoret tar derfor ikke betalt fra våre medlemmer for dette tilbudet, utover dekning av de ekstrakostnader hospitering medfører for kontoret (bruk av utstyr, tilrettelegging i forkant og under oppholdet etc.). Ikke-medlemmer kan hospitere til en avtalt kostnad.

Bolig
Europakontoret kan være behjelpelig med å formidle leilighetshotell til hospitanten. Det finnes en rekke slike i kontorets nærområde.

Send en e-post til [email protected] for mer informasjon.