Din kompetansepartner i Europa

Trønderlags Europakontor ligger sentralt plassert i Brussel, og bistår trønderske aktører på en rekke EU-relaterte områder

Trøndelags Europakontor skal skape vekst og utvikling i Trøndelag gjennom internasjonalisering, kompetansedeling, nettverksbygging og nyttiggjøring av de muligheter som ligger i Norges avtaler med andre land i Europa.

Kontoret  jobber med et bredt spekter av arbeidsområder. I tillegg til å være en kompetansepartner i EU/EØS-spørsmål for trøndersk nærings- og samfunnsliv, promoterer vi også Trøndelags interesser for relevante aktører og samarbeidspartnere i Europa.

I tett samarbeid med nettverk i Trøndelag, bistår vi disse i  internasjonal nettverksbygging og kompetanseheving på europeisk nivå.

Informasjonssøk
 • Hva er EUs politikk på ditt område?
 • Hvilke regioner/land er sterke/svake innen ditt fagområde?
 • Hvilke fora bør du søke i for å finne partnere eller informasjon?
 • Hvilke finansieringsmuligheter finnes det for utviklingsprosjekt?
 • Hvem kan hjelpe deg videre?

Trøndelags Europakontor kan bistå med å  finne informasjon om eksisterende og kommende direktiv med relevans for din virksomhet. Gjennom vårt nettverk i Brussel kan vi bistå din virksomhet med å komme i kontakt med relevante  aktører innen ditt fagområde. Vi driver også overvåkingsarbeid av EU-relaterte spørsmål gjennom deltakelse på konferanser og seminar.

Ønsker du informasjon om relevante EU-programmer,  kompetansepartnere, kunnskapsklynger og lignende? Ta kontakt med Trøndelags Europakontor! Vi hjelper deg  videre på veien ved å formidle kontakt til våre internasjonale, nasjonale og regionale kontakter.

Partnersøk

 • Hvor møtes europeiske aktører på ditt område?
 • Hvilke nettverk finnes for din bransje?
 • Ønsker du bistand til å finne en distributør for ditt produkt i Europa?

Trøndelags Europakontor er en nøkkel til Europa, og en døråpner til ulike europeiske nettverk. Vi bistår med partnersøk for deg som søker europeiske samarbeidspartnere til program og prosjekter. Vi hjelper deg med å finne samarbeidspartnere over landegrensene i Europa, samt oppretter kontakt mellom din virksomhet og ønsket samarbeidspartner.

Prosjekter og programmer

 • Ønsker du å finne europeiske samarbeidspartnere til et EU-prosjekt?
 • Ønsker du å vite mer om EU-programmer?
 • Ønsker du kompetanse om søknadsprosessen i et EU-prosjekt?

Deltakelse i EU-prosjekt gir trønderske aktører utviklings- og finansieringsmuligheter som styrker trøndersk samfunns- og næringsliv. Trøndelags Europakontor bidrar med kompetanse og kunnskap gjennom informasjon og kunnskap om EU-program. Vi jobber aktivt med å bygge ned terskelen for bruk av EU-prosjekter i regional og lokal utvikling.