Studiebesøk

Tore Grønningsæter fra EFTA-sekratariet holder foredrag om Norges forhold til ulike EU-programmer.

Ønsker du å vite mer om EU og EØS?

Ønsker din virksomhet mer kunnskap om Norges største internasjonale avtale?
Ønsker du en kompetanseheving på EUs politikk på ditt fagområde?
Eller vil du komme i kontakt med nøkkelpersoner i EU-systemet?

Trøndelags Europakontor bistår gjerne med å organisere et studieopphold i Brussel. Vi har konferanserom som rommer opp til 50 personer, og skreddersyr faglig program ut fra dine ønsker og fagområder.

Trøndelags Europakontor kan arrangere foredrag med norske og internasjonale foredragsholdere, vi kan bistå med besøk i Europaparlamentet, Europakommisjonen eller Rådet. Vi kan også arrangere møter med representanter fra den norske delegasjonen til EU, EU-kommisjonen, norske interesseorganisasjoner eller andre som har kunnskap innen ditt fagområde.

Praktiske forhold i Brussel

Trøndelags Europakontor bistår primært som en tilrettelegger av en faglig program.

Andre praktiske forhold rundt studiebesøk må tas hånd om av besøksgruppen selv. Besøksgruppen må selv ordne flybilletter, hotell, bespisning og andre praktiske forhold ved studiebesøk.

Trøndelags Europakontor bistår gjerne med tips og anbefalinger på hotell og spisesteder!

Rutiner for studieopphold

Dersom din virksomhet ønsker et studieopphold hos Trøndelags Europakontor sender du en e-post til [email protected].

E-posten må spesifisere minst én kontaktperson for besøksgruppen. Kontaktinformasjonen til kontaktpersonen må komme tydelig frem.

Dere vil deretter få oppnevnt en kontaktperson ved Trøndelags Europakontor i Brussel. Dersom det er ønskelig med et planleggingsmøte, vil vår koordinator i Trøndelag være behjelpelig med dette.

For å kunne garantere en faglig tyngde, og med respekt til eksterne foredragsholdere, ber vi om at besøksgrupper melder interesse så god tid i forkant av et besøk som mulig, gjerne 6-3 måneder før ønsket besøk.

Fullstendig deltakerliste må oversendes kontaktpersonen i Brussel. Dersom besøksgruppen skal besøke Europaparlamentet eller andre EU-institusjoner må fullstendig deltakerliste oversendes til kontaktpersonen i Brussel minst 2 måneder før ankomst. Sistnevnte deltakerliste må inneholde fullt navn, folkeregistrert adresse og personnummer. Dette er del av sikkerhetsreglene til EU-institusjonene.

Kleskode

Besøkende bør være oppmerksomme på at kleskoden i Brussel tilsier pent antrekk i arbeidssammenheng.

Vi ser fram til å gi dere et interessant og givende opphold i Brussel. Velkommen!

Ønsker du mer informasjon om studieopphold hos Trøndelags Europakontor i Brussel? Eller ønsker din bedrift et studieopphold ved Trøndelags Europakontor i Brussel? Send en e-post til [email protected]