WiFi4EU – Søk om EU-midler til å bygge ut offentlige WiFi-soner

WiFi4EU er en ordning finansiert av EU som gir midler til kommuner og samlinger av kommuner for å bygge ut gratis offentlige WiFi-soner. Også norske kommuner kan søke om å få støtte. Neste utlysning åpner 15. mai.

EU vil finansiere utbygging av WiFi-soner

EU har som mål å finansiere utbygging av WiFi-soner i 6000-8000 kommuner i Europa, og vil investere 120 millioner euro fram til 2020 for å få dette på plass. For hvert land vil det gis omtrent 15 tilgjengelig løyver, som hver vil ha en verdi på 15.000 euro.

Hvordan søke?

Det vil komme flere utlysninger fram til 2020, og avgjørelsen om hvem som blir tildelt midler vil foregå ut i fra «førstemann til mølla»-prinsippet etter at kommunene har sendt inn sine søknader.

Kommuner og leverandører kan allerede nå registrere seg på denne nettsiden.

For å søke om midler må det kommunale tilbudet være gratis og åpent for alle. Det må heller ikke komme i konflikt med eksisterende tilbud av både private og offentlige WiFi-soner, og kommunene må garantere at de vil drifte WiFi-sonene i tre år.

Se her for mer informasjon om ordningen.