Workshop om strategisk tilnærming til internasjonal samhandling

Mandag 2. desember arrangerer Trøndelags Europakontor, Trøndelag fylkeskommune og KS Trøndelag en workshop på Verdal med utviklingen av kommunale internasjonale strategier som tema. Dette på bestilling fra Verdal, Levanger og Inntrøndelagsregionen, som alle ønsker en tettere samhandling med Europa.

Med stadig flere muligheter for samarbeid og kunnskapsbygging med Europa, er det viktig at norske aktører jobber aktivt og strukturert for å øke sin internasjonale deltagelse. Norske aktører har mulighet til å være med i store EU-programmer som Horisont Europa, Erasmus+ og Kreativt Europa, og til å delta og bidra inn mot ulike samarbeid. Norge, og særlig Trøndelag, har vært dyktige på dette, men deltakelsen på kommunenivå er varierende. Hvordan burde man arbeide for å delta mer? Hva bør prioriteres? Hvorfor skal man i det hele tatt prioritere det internasjonale? Dette vil være sentrale spørsmål når vi møtes den 2. desember. 

Workshopen vil bygges opp rundt tre pilarer: FNs bærekraftsmål, hvordan man kan bygge samarbeid internasjonalt, og det å heve kunnskapsnivået. Målet er å komme frem til forslag til en individuell internasjonal strategi – eller en internasjonal strategi som kan løftes inn i eksisterende strategier på andre områder. Workshopen gjennomføres som en pilot overfor Trøndelags Europakontors medlemmer fra kommunesektoren, hvor deltakerne, som initiativtakere med et klart ønske om en internasjonal strategi, kan fungere som pilotkommuner for utviklingen.

Fylkesrådmann i Trøndelag, Odd-Inge Mjøen, er blant de som oppfordrer kommuner til strategisk internasjonal satsing på samfunns- og tjenesteutvikling: 

Video: Trøndelags Europakontor

Vi gleder oss!

Mer informasjon

Tid: 2. desember fra 1000 til 1530

Sted: VIP senteret på Verdal

Deltakere: Ansatte i Inntrøndelagsregionen, Verdal og Levanger kommune, som alle er medlemmer i Trøndelags Europakontor.