• Alt ligger til rette for at norske regioner kan vokse i biosirkulærøkonomien

  De biologiske næringene står sentralt i Trøndelag. Sammen med resten av Europa må vi bli bedre på å utnytte det biologiske råstoffet som inngår i disse næringene. Dette er budskapet i en kronikk skrevet av Lars Bendik Austmo, stasjonssjef ved NIBIO Steinkjer og daglig leder ved Trøndelags Europakontor, Heidi Fossland.
 • Lederen for EUs innbyggerdialog på besøk

  Innbyggerinvolvering er viktig for at byer og kommuner skal kunne danne gode kunnskapsgrunnlag og dermed ta treffsikre valg. Når beslutningstakere rådfører seg med innbyggere får de blant annet tilgang på lokalkunnskap, forankret beslutninger, skapt engasjement og bygget fellesskap. Dette er årsak til at flere kommuner i Trøndelag og Europa har innbyggerinvolvering høyt på agendaen.
 • By- og regionuka i Brussel (EWRC) 2019. Sett av 7. til 10. oktober!

  Brussels største kunnskapsdelingsfestival, European Week of Regions and Cities (EWRC), har publisert en oversikt over årets seminarer og arrangement. For å gjøre det lett for våre medlemmer har Trøndelags Europakontor laget et “løypekart” over de seminarene vi mener er mest relevante.
 • Horisont Trøndelag inviterer til forum om sirkulær- og bioøkonomi

  Ønsker du å bli med på å søke om EU-midler til et offentlig-privat samarbeid om sirkulær- eller bioøkonomi? Hold av tirsdag 28. mai kl. 10.00-13.00! Horisont Trøndelag inviterer til forumsmøte i Rådhuset i Trondheim, for å diskutere mulige EU-søknader.