Webinar

Trøndelags Europakontor arrangerer jevnlig webinarer med relevante tema for både europeiske og trønderske interessenter

Lynkurs 2021

I år ble Lynkurset: EU & EØS på 1-2-3 avholdt digitalt i samarbeid med KS og de andre regionskontorene. Med over 700 påmeldte og fantastisk oppmøte på alle webinarene kan vi trygt kalle det en suksess. 

Årets lynkurs ga en oversikt over EUs institusjoner og prosesser, samt norske regionale og kommunale aktørers mulighet til å samhandle med EU. I tillegg gikk vi i dybden på to store temaer som er aktuelle i Europa akkurat nå, nemlig grønn omstilling og digitalisering. Lynkursserien ble moderert av Stig Marthinsen, administrerende direktør ved Sørlandets Europakontor. Dersom du glipp av ett eller flere webinarer, eller kunne tenke deg å se noe på nytt, finner du opptakene her.

 

European Week of Regions and Cities

Play Video

Webinar

As part of the European Week of Regions and Cities, the Mid-Norway European Office had the pleasure of inviting you to explore how thinking digital can help empower minority language users in their everyday life.

Webinar 2020

Play Video

Webinar

Internasjonale muligheter - Trønderske kommuner tenker strategisk

Flere kommuner kjenner på et behov for en strategisk internasjonal satsing. Bli med oss å utforsk mulighetene som ligger i internasjonalt samarbeid når et solid panel deler sine innsikter.

Play Video

Webinar

Hvorfor bør det tenkes europeisk for å revitalisere sørsamisk språk?

Hvorfor det bør tenkes europeisk for å heve sørsamisk tematikk og revitalisere sørsamisk språk?

Play Video

Webinar

Trøndelag + Verdens største forsknings- og innovasjonsprogram Horisont = Økt innovasjonskraft!

Hvilke muligheter ligger det i å delta i EUs Horisont-program? I samtale med trønderske aktører med erfaring fra programmet ser vi nærmere på hvordan en kan dra nytte av deltakelse.

Play Video

Webinar

Bærekraftig godstransport ‐ Europeisk innovasjon og kunnskapsbygging

Play Video

Webinar

Hvilken rolle kan det offentlige Trøndelag ta i satsingen European Green Deal?

Hvilken rolle kan det offentlige Trøndelag ta i satsingen European Green Deal? Kan den offentlige sektor i Trøndelag ligge i fronten av en bærekraftig utvikling i Europa?

Play Video

Webinar

Bioøkonomiregionen Trøndelag - verdiskaping gjennom Europeisk kunnskapsbygging

I den Europeiske Union (EU) står en satsing på bioøkonomi høyt på dagsorden, og blir sett på som viktig for å oppnå grønn og bærekraftig omstilling, i tråd med vekststrategien European Green Deal - EUs gønne giv.

Grønn Vekststrategi

Play Video

Webinar

Del 1: Hvilke muligheter kan vekststrategien European Green Deal gi Trøndelag?

Hvilke muligheter kan vekststrategien European Green Deal gi Trøndelag? Hva skal få oss ut av koronakrisen? Toppledere i EU peker på en grønn vekststrategi. Hva vil den bety for Trøndelag og trønderske interesser?

Play Video

Webinar

Del 2: Hvilke muligheter kan vekststrategien European Green Deal gi Trøndelag?

Hvilke muligheter kan vekststrategien European Green Deal gi Trøndelag? Hva skal få oss ut av koronakrisen? Toppledere i EU peker på en grønn vekststrategi. Hva vil den bety for Trøndelag og trønderske interesser?

Play Video

Webinar

Del 3: Hvilke muligheter kan vekststrategien European Green Deal gi Trøndelag?

Hvilke muligheter kan vekststrategien European Green Deal gi Trøndelag? Hva skal få oss ut av koronakrisen? Toppledere i EU peker på en grønn vekststrategi. Hva vil den bety for Trøndelag og trønderske interesser?

Innta en viktig arena

Våre arrangementer gir verdifull innsikt i dine muligheter som trøndersk aktør i Europa. Her får du også sjansen til å knytte de riktige kontaktene og synliggjøre organisasjonen du representerer