Webinar

Trøndelags Europakontor arrangerer jevnlig webinarer med relevante tema for både europeiske og trønderske interessenter

Webinar

As part of the European Week of Regions and Cities, the Mid-Norway European Office had the pleasure of inviting you to explore how thinking digital can help empower minority language users in their everyday life.

Webinar

Internasjonale muligheter - Trønderske kommuner tenker strategisk

Flere kommuner kjenner på et behov for en strategisk internasjonal satsing. Bli med oss å utforsk mulighetene som ligger i internasjonalt samarbeid når et solid panel deler sine innsikter.

Webinar

Hvorfor bør det tenkes europeisk for å revitalisere sørsamisk språk?

Hvorfor det bør tenkes europeisk for å heve sørsamisk tematikk og revitalisere sørsamisk språk?

Webinar

Trøndelag + Verdens største forsknings- og innovasjonsprogram Horisont = Økt innovasjonskraft!

Hvilke muligheter ligger det i å delta i EUs Horisont-program? I samtale med trønderske aktører med erfaring fra programmet ser vi nærmere på hvordan en kan dra nytte av deltakelse.

Webinar

Bærekraftig godstransport ‐ Europeisk innovasjon og kunnskapsbygging

Webinar

Hvilken rolle kan det offentlige Trøndelag ta i satsingen European Green Deal?

Hvilken rolle kan det offentlige Trøndelag ta i satsingen European Green Deal? Kan den offentlige sektor i Trøndelag ligge i fronten av en bærekraftig utvikling i Europa?

Webinar

Bioøkonomiregionen Trøndelag - verdiskaping gjennom Europeisk kunnskapsbygging

I den Europeiske Union (EU) står en satsing på bioøkonomi høyt på dagsorden, og blir sett på som viktig for å oppnå grønn og bærekraftig omstilling, i tråd med vekststrategien European Green Deal - EUs gønne giv.

Webinar

Del 1: Hvilke muligheter kan vekststrategien European Green Deal gi Trøndelag?

Hvilke muligheter kan vekststrategien European Green Deal gi Trøndelag? Hva skal få oss ut av koronakrisen? Toppledere i EU peker på en grønn vekststrategi. Hva vil den bety for Trøndelag og trønderske interesser?

Webinar

Del 2: Hvilke muligheter kan vekststrategien European Green Deal gi Trøndelag?

Hvilke muligheter kan vekststrategien European Green Deal gi Trøndelag? Hva skal få oss ut av koronakrisen? Toppledere i EU peker på en grønn vekststrategi. Hva vil den bety for Trøndelag og trønderske interesser?

Webinar

Del 3: Hvilke muligheter kan vekststrategien European Green Deal gi Trøndelag?

Hvilke muligheter kan vekststrategien European Green Deal gi Trøndelag? Hva skal få oss ut av koronakrisen? Toppledere i EU peker på en grønn vekststrategi. Hva vil den bety for Trøndelag og trønderske interesser?

Innta en viktig arena

Våre arrangementer gir verdifull innsikt i dine muligheter som trøndersk aktør i Europa. Her får du også sjansen til å knytte de riktige kontaktene og synliggjøre organisasjonen du representerer