Nettverk

Trøndelags Europakontor har tett kontakt med andre europeiske regionkontor i Brussel. Vi tar også aktiv del i flere europeiske nettverk. Vår tilstedeværelse i ulike nettverk utgjør en kunnskapsbank for våre medlemmer og er en driver for tettere koblinger med Europa.

ERRIN – European Regions Research and Innovation Network:

Regionalt nettverk for forskning og utvikling (ERRIN) hvor mer enn 100 regionkontor samarbeider innen flere fagområder. ERRIN forenkler kunnskapsutveksling og prosjektsamarbeid med sikte på å styrke medlemsregionenes kapasitet innen forskning og innovasjon. Nettverket hjelper også regioner til lettere å se mulighet til deltakelse i EU-programmer. Trøndelags Europakontor jobber aktivt innenfor flere arbeidsgrupper i tråd med våre medlemmers behov og ønsker.

errin_0_0
Norskehavsrådet5_kopi

Team Norge i Brussel

Skal vi lykkes med å medvirke til EUs policyutforming i tråd med våre medlemmers ønsker, må vi tidligst mulig identifisere EU-initiativ og ta del i EUs beslutningsprosesser. Vi tar aktivt del i den norske kunnskapsdelingen i Brussel, og er i tett dialog med Norges delegasjon til EU, Norcore (Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Diku), andre norske regionkontor samt flere norske interesseorganisasjoner for å identifisere EU-initiativ som kan ha betydning for våre medlemmers interesser.

POLIS - Cities and regions for transport and innovation

POLIS er det ledende nettverket for europeiske byer og regioner innenfor utvikling på transportfeltet. Nettverket jobber for en mer bærekraftig transport og gjør dette gjennom samarbeid og kunnskapsdeling mellom byer, industrier og aktører. Vi forvalter Trondheim kommunes medlemskap i Polis, og jobber aktivt med å promotere kommunens og våre andre medlemmers interesser, i tillegg til å koble oss mot de beste aktørene for samhandling.

POLIS-logo-square-1
horistont trøndelag

Horisont Trøndelag

Vi koordinerer EU-nettverket Horisont Trøndelag på vegne av Trøndelag fylkeskommune. Nettverkets formål er å mobilisere til økt trøndersk deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont. Nettverket tar utgangspunkt i kunnskaps- og innovasjonsbehov offentlig sektor i Trøndelag har. Norges forskningsråd finansierer nettverket.

Lurer du på noe?

Ta kontakt for mer informasjon