Om oss

Trøndelags Europakontor kobler Trøndelag og Europa. Vårt løfte er å være en europeisk kompetansepartner overfor våre medlemmer. Dette særlig ved å assistere våre medlemmer i å ta del i den europeiske satsingen på kunnskapsbygging og innovasjon, og å påvirke ny politikkutforming.

Europakontoret kobler trønderske aktører til europeiske nettverk og kompetansemiljø i Brussel, herunder EU-institusjonene, Norges delegasjon til EU, ambassader og representasjoner på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Trøndelags Europakontor er en  «ambassadør» for Trøndelag i Brussel som ivaretar trønderske interesser i sentrale nettverk, og gjør medlemmene sine mer kompetente i samhandling med Europa. I tillegg skal kontoret bidra til aktiv dialog med medlemmene for å ha oversikt over behov og prioriteringer inn mot EU og EØS.

Trøndelags Europakontor ble startet i 2001 som et prosjekt med 7 partnere og har utviklet seg til et bredt samarbeid for internasjonalisering i regionen. Trøndelags Europakontor er i dag en permanent representasjon organisert som en forening med 11 medlemmer fra privat næringsliv, offentlige myndigheter og FoU-aktører fra Trøndelag.

Utover andre halvdel av 1990-tallet ble det i Trøndelag diskutert å opprette en regional representasjon i Brussel i lys av EØS-avtalen og dens berøring med trøndersk nærings- og samfunnsliv. En invitasjon om samlokalisering med Jämtland og Västernorrland sitt kontor i Brussel, førte til at fylkeskommunene tok initiativ til å starte et prøveprosjekt i 2001. Kontoret ble da organisert som et prosjekt og ble eid og styrt av følgende medlemmer: Nord- og Sør-Trøndelag Fylkeskommuner, Trondheim og Steinkjer kommuner, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelagsforskning.