Om oss

Trøndelags Europakontor er en kompetansepartner i EU/EØS-spørsmål for trøndersk nærings- og samfunnsliv. Europakontoret assisterer Trøndelagsregionen i å se muligheter i, og hente mer utav, Norges EØS-avtale.

Trøndelags Europakontor er en døråpner til europeiske nettverk og kompetansemiljø i Brussel, herunder EU-institusjonene, Norges delegasjon til EU, ambassader og representasjoner på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Europakontoret bringer trønderske interesser inn i nettverk ved å formidle kontakter og å arrangere studiebesøk.

Trøndelags Europakontor har siden oppstarten utført mange hundre oppdrag for private og offentlige aktører, og arrangert studieopphold i Brussel for over 2200 personer fra trøndersk nærings- og samfunnsliv. Kontoret ble startet opp som et prosjekt i 2001, og er fra 2006 av en permanent representasjon organisert som Foreningen Trøndelags Europakontor.