Om oss

Trøndelags Europakontor sitt løfte er å være en europeisk kompetansepartner overfor våre medlemmer. Vi mobiliserer og kobler våre medlemmer inn i den europeiske kunnskapsbyggingen og innovasjonskraften som skapes gjennom EUs programmer. I tillegg påvirker vi ny politikkutforming fra EU i tråd med våre medlemmers ønsker.

Vi er i aktiv dialog med våre medlemmer for å ha oversikt over deres behov og prioriteringer inn mot EU og EØS. Med utgangspunkt i våre medlemmers interesser og FNs bærekraftsmål jobber vi aktivt i en rekke europeiske nettverk og kompetansemiljø i Brussel, EU-institusjoner, Norges delegasjon til EU samt en rekke representasjoner på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Dette gir våre medlemmer tilgang til viktige beslutningsprosesser og til nyttig kunnskap og partnerskap. Vi er også en «ambassadør» i Brussel som promoterer våre medlemmer og gjør dem mer kompetente i samhandling med Europa.

Trøndelags Europakontor har hatt representasjon i Brussel siden 2001. Vi er i dag en permanent representasjon organisert som en forening med medlemmer fra privat næringsliv, offentlige myndigheter og FoU-aktører fra Trøndelag.

Les om vår strategi for perioden 2019-2022 her.

img_0834-1-e1473670174362

Styret

  • Kirsten Indgjerd Værdal (leder), Fylkesdirektør for plan og næring, Trøndelags fylkeskommune
  • Odd Inge Mjøen, Fylkesrådmann, Trøndelags fylkeskommunes
  • Elin Rognes Solbu, Organisasjonsdirektør, Trondheim kommune
  • Petter Haugan, Direktør for samfunnskontakt og forskningspolitikk, SINTEF 
  • Reid Hole, Prorektor for forskning og utvikling, Nord Universitet
  • Stig Tore Laugen, Konserndirektør kommunikasjon og samfunnsansvar, TrønderEnergi
  • Trude Marian Nøst, Kommunalsjef for samfunnsutvikling, Levanger kommune

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen