Europadagene 2024 med Hav som tema

Trøndelags Europakontor med medlemmer og samarbeidspartnere har gleden av å invitere til Europadagene 2024 på Havet Arena i Trondheim. Årets tema er «Hav».

Årets arrangement

7. mai 2024 | kl. 09-16

Gratis

Påmeldingsfrist: 26. april

Se hva det går ut på

2021-2030 er FNs havforskningstiår for bærekraftig utvikling. Tiåret skal gjøre verdenssamfunnet bedre i stand til å nå bærekraftsmålene, og legger særlig vekt på målet «Livet i havet».

Med årets Europadager ønsker vi å vise potensialet trøndersk innovasjon har i havsektoren, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi håper arrangementet vil gi mer kompetanse og inspirasjon til å fortsette arbeidet med å styrke Trøndelag som region for internasjonal forskning, innovasjon og verdiskaping.

Samarbeidspartnere

Trøndelags Europakontor, Trøndelag fylkeskommune, Horisont Trøndelag, Fremtidens Industri, Trondheim Havn, SINTEF og Innovasjon Norge.

Årets programkomité

Ana Carvajal, SINTEF Ocean

Linda Cathrine Hald, Fremtidens Industri

Lisbeth Vassaas, Innovasjon Norge

Stein Ivar Mona, Horisont Trøndelag

Terje Meisler, Trondheim Havn

Program

  • -

   Registrering og kaffe

   EXPO gjennom hele dagen

  • -

   Velkommen

   Velkommen til Trøndelag og betydningen av havet for vår region. Tomas Iver Hallem, fylkesordfører Trøndelag 

   Betydningen av Europadagen. Nicolas de La Grandville, EUs ambassadør til Norge 

   Tomas Iver Hallem, Fylkesordfører, Trøndelag, Nicolas de La Grandville, EUs ambassadør til Norge
  • -

   Åpningsinnlegg

   Hvordan påvirker klimaendringene verdenshavene? Christian Clauwers, belgisk havfotograf og eventyrer 

   Christian Clauwers, Fotograf, utforsker og forfatter
  • -

   Pause

  • -

   Åpningsinnlegg

   Samfunnsoppdraget “Sunne hav”. Eivind Lorentzen, Fagdirektør seksjon marin forskning, Nærings- og fiskeridepartementet

   Eivind Lorentzen, Fagdirektør seksjon marin forskning, Nærings- og fiskeridepartementet
  • -

   Sesjon I: Blå-grønn sirkulærøkonomi

   Hva er sirkulærøkonomi og hvorfor er det viktig? Introduksjon til EUs Circular Economy Action Plan. Ana Carvajal, forskningsleder SINTEF Ocean 

   Sirkulær økonomi i praksis: Slam til fôr. Gunvor Øie, forskningsleder SINTEF Ocean

   Fra lineære til sirkulære verdikjeder for plastutstyr til havbruksnæringen. Hanne Digre – Chief Sustainability Officer Scale AQ

   Panelsamtale: Hvordan kan vi øke sirkulariteten i den blå-grønne økonomien i Trøndelag? Hvilke barrierer finnes?

   Moderator: Kristine Fagerland, Prosjektleder Bioøkonomi, Namdal Regionråd

   Ana Carvajal, Forskningsleder, SINTEF Ocean, Gunvor Øie, Forskningsleder, SINTEF Ocean, Hanne Digre, Director Sustainability, Scale AQ, Kristine Fagerland, Prosjektleder Bioøkonomi, Namdal Regionråd
  • -

   Lunsj

  • -

   Sesjon II: Hydrogen

   EUs hydrogenstrategi – hvilke føringer og muligheter gir dette for Norge? Tim Genge, NCP Cluster 5 klima, energi og mobilitet, Innovasjon Norge

   Hvorfor trenger vi hydrogen for å oppnå nullutslipp i maritim sektor. Kort om prosessen frem mot bygging av verdens første havgående hydrogenbåt i Trøndelag. Mariell Toven, Chief Business Development Officer, Moen Marin 

   Innsending av søknad til H2 Valley. Thomas Bjørdal, klyngeleder Renergy Cluster

   Panelsamtale: Hvilke muligheter og utfordringer møter hydrogensatsingen i Trøndelag og hva må til?

   Moderator: Ingrid Skjøtskift – Head of Communication, Fremtidens Industri 

    

   Tim Genge, NCP Cluster 5 klima, energi og mobilitet, Innovasjon Norge, Mariell Toven, Chief Business Development Officer, Moen Marin, Thomas Bjørdal, Klyngeleder RENERGY, Ingrid Skjøtskift, Kommunikasjonsjef, Fremtidens Industri
  • -

   Pause

  • -

   Sesjon III: Mobilitet på havet

   Hvilken betydning har Norsk havteknologisenter for internasjonal forskning i Trondheimsfjorden? Beate Kvamstad-Lervold, spesialrådgiver SINTEF Ocean

   Utslippsfri persontransport – hvordan ligger vi an? Erlend Solem, Prosjektleder grønn energi, Boreal Norge

   Utslippsfri varetransport – hvilke resultater kan vi høste av EU-prosjektet AEGIS? Kenneth Johanson, Chief Technical Officer, NCL 

   Panelsamtale: Hvordan skal vi fortsette å bruke havet til transport i et lavutslippssamfunn? Hvilken posisjon bør Trøndelag ta? Hvilke barrierer fins? 

   Moderator: Frode Halvorsen, klyngeleder Ocean Autonomy Cluster 

   Beate Kvamstad-Lervold, Spesialrådgiver, SINTEF Ocean, Kenneth Johanson, Chief Technical Officer, NCL, Frode Halvorsen, Cluster Manager, Ocean Autonomy Cluster, Erlend Solem, Prosjektleder for Grønn Energi, Boreal Norge AS
  • -

   Veien videre, Håvard Tangvik, daglig leder Trøndelags Europakontor

Foredragsholdere

Tomas Iver Hallem

Tomas Iver Hallem

Fylkesordfører, Trøndelag
Nicolas de La Grandville

Nicolas de La Grandville

EUs ambassadør til Norge
Christian Clauwers

Christian Clauwers

Fotograf, utforsker og forfatter
Eivind Lorentzen

Eivind Lorentzen

Fagdirektør seksjon marin forskning, Nærings- og fiskeridepartementet
Ana Carvajal

Ana Carvajal

Forskningsleder, SINTEF Ocean
Gunvor Øie

Gunvor Øie

Forskningsleder, SINTEF Ocean
Hanne Digre

Hanne Digre

Director Sustainability, Scale AQ
Kristine Fagerland

Kristine Fagerland

Prosjektleder Bioøkonomi, Namdal Regionråd
Tim Genge

Tim Genge

NCP Cluster 5 klima, energi og mobilitet, Innovasjon Norge
Mariell Toven

Mariell Toven

Chief Business Development Officer, Moen Marin
Thomas Bjørdal

Thomas Bjørdal

Klyngeleder RENERGY
Ingrid Skjøtskift

Ingrid Skjøtskift

Kommunikasjonsjef, Fremtidens Industri
Beate Kvamstad-Lervold

Beate Kvamstad-Lervold

Spesialrådgiver, SINTEF Ocean
Kenneth Johanson

Kenneth Johanson

Chief Technical Officer, NCL
Frode Halvorsen

Frode Halvorsen

Cluster Manager, Ocean Autonomy Cluster
Erlend Solem

Erlend Solem

Prosjektleder for Grønn Energi, Boreal Norge AS

Europadagene er en konferanseserie som arrangeres årlig av  Trøndelags Europakontor, våre medlemmer og samarbeidspartnere. Målet er å synliggjøre mulighetene i EU for trønderske aktører. De siste årene har vi hatt fokus på demokrati og menneskerettigheter (2023), energi og mobilitet (2022) og bioøkonomi (2021). I år er temaet "hav."

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen