Spennende høst i møte med nye krefter på kontoret

Den europeiske sommerferien er over og høsten med mye spennende aktivitet har offisielt startet her i Brussel. Eileen Bjørnnes startet som trainee i august med et opphold i Trøndelag, og har nå endelig kommet seg til rette på kontoret i Brussel.

Eileen Bjørnnes er ny trainee ved Trøndelags Europakontor fra og med august 2019. Foto: Trøndelags Europakontor

Eileen har en bachelorgrad i europastudier med fransk samt mastergrad i europastudier fra NTNU. Masteroppgaven hennes handlet om konfliktløsning i Belgia, med spesielt fokus på statsreformene landet har vært igjennom. Interessen for Belgia kommer fra praktikantoppholdet hun hadde ved Norges ambassade i Brussel våren 2018. Der fikk hun innblikk i Norges bilaterale forhold med Belgia og jobbet med både politiske og kulturelle saker, og i knyttet nettverk og sett hvordan systemet fungerer i Brussel. Hun er nå spent på å få videre kunnskap og erfaring fra det regionale nivået, og lære mer om hvordan hun best kan representere trønderske interesser i EU-hovedstaden.