Kreativt Europa på dagsordenen hos Trøndelags Europakontor

Kreativt Europa er et av flere EU-program Norge deltar i. Hvilke programmer Norge skal delta i gjennom EUs neste programperiode, som går fra 2021 til 2027, er ikke bestemt enda. For å vurdere verdien av akkurat Kreativt Europa, ble Trøndelags Europakontor invitert av internasjonalt fylkesnettverk til å utrede programmet. Utredningen, som siden har blitt benyttet av norske myndigheter (se regjeringens posisjonsnotat her), gjorde rede for norske erfaringer, muligheter og utfordringer knyttet til programmet. 

Astad Ingveig Anita Koht fra Kulturdepartementet og Emilia Ryen fra Trøndelags Europakontor på plass hos EFTA. Foto: Trøndelags Europakontor

Som en aktør med kjennskap til programmet og de norske erfaringene med det, ble vi invitert med av kulturdepartementet i et arbeidsgruppemøte arrangert av EFTA i slutten av februar. Siden dette var en kanal for påvirkning inn mot den neste utgaven av programmet, undersøkte vi i forkant av møtet hvilke erfaringer trønderske aktører har med Kreativt Europa-prosjekt, samt deres ønsker om endringer av programmet. Disse innspillene videreformidlet vi til Kulturdepartementet, som snakket på Norges vegne under EFTA-møtet.

Ut fra Regjeringens arbeidsprogram for 2019, som ble publisert sist uke, ser det ut til at kultur vil  bli satset mer på i tiden fremover. Mens dokumentet på mange punkter var svært likt fjorårets dokument, er nemlig “kultur og kultursamarbeid” en av de tre nye overskriftene som har blitt lagt til. Dette setter vi pris på!  

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen