Lederen for EUs innbyggerdialog på besøk

I går besøkte lederen for EUs innbyggerdialog i Europakommisjonen, Joachim Ott, Trøndelags Europakontor. Anledningen var at kontoret arrangerte frokostseminar for de norske regionkontorene i Brussel. Til stede var også representanter fra Norges delegasjon til EU og Trondheim kommune.


Joachim Ott forteller om viktigheten av å la EU-borgerne bli hørt. Foto: Trøndelags Europakontor.

EU har de siste fem årene arrangert ulike former for folkemøter for å la innbyggerne bidra til EUs politikkutforming. Folkemøtene, såkalte Citizens’ Dialogues, har vært et nøkkelinitiativ i Juncker-kommisjonens inneværende periode. Under diskusjonen fortalte Ott om hvordan de har arbeidet med dette tiltaket.

Rådmannen i Trondheim har ansatt sin egen rådgiver for innbyggerinvolvering. Kommunen gjennomfører nå flere eksperimenter, med smartbyprosjektet +CityxChange som rammeverk. Her utforsker kommunen hvordan ulike former for analog og digital involvering kan bedre kvaliteten og forankringen i kommunens arbeid. Et av disse forsøkene er en juryordning for innbyggerinvolvering. Her lener de seg blant annet på det innovative arbeidet som gjøres i Madrid.

Senere på dagen besøkte Trondheim kommune NGOen European Citizen Action Service som arbeider med å samle inn, vurdere og dele beste praksis for innbyggerinvolvering i Europa.

Det er likhetstrekk mellom utfordringene som EU og norske kommuner står overfor. Derfor er deling av erfaringer, som i dag, nyttig.


Kristin Solhaug Næss og Øyvind S. Tanum fortalte om hvordan Trondheim kommune arbeider med innbyggermedvirkning. Foto: Trøndelags Europakontor.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen