Svenske regionkontor slår seg sammen – danner North Sweden PLUS

Hvorvidt representasjonskontorene for Nord-Sverige burde slås sammen eller ikke har blitt diskutert frem og tilbake i flere år. Argumentasjonen for har vært at kontorene allerede jobber sammen i felles plattformer og nettverk, og at det klart vil styrke den nordsvenske representasjonen å slå sammen ressursene og kompetansen de to kontorene sitter på. MSEO fikk også en struktur som matchet NSEOs, når Mittuniversitetet og Handelskammaren Mitt tidligere i år gikk inn som nye medlemmer i MSEO.

De ansatte på det samlede North Sweden PLUS-kontoret. Foto: NSEO

Det samlede Europakontoret, som vil ha ansvar for hele Nord-Sverige, skal ledes av Mikael Janson, som i dag er direktør for NSEO. Janson sier at sammenslåingen har til hensikt å styrke den nordsvenske representasjonen i Brussel, ikke å avvikle eller ta over noens virksomhet. «Om inget oförutsätt inträffar samlas nu resurserna från båda kontoren i en och samma organisation vilket, med bibehållen personalstyrka, ger möjlighet att ytterligare höja ambitionsnivån och stärka arbetet med att värna norra Sveriges intressen i Bryssel», skriver MSEO på sine nettsider.

Betydningen for Trøndelag

Et av nettverkene de to kontorene har samarbeidet i, er nettverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), som samler 14 regioner fra Sverige, Finland og Norge i et samarbeid rettet mot det europeiske nivået. Finnmark og Troms, representert av Nord-Norges Europakontor i Brussel, er med i nettverket. Trøndelags Europakontor er i dialog med nettverket for å holde seg oppdatert om deres arbeid og eventuelle samarbeidsmuligheter, men har selv ikke medlemmer som deltar i nettverket foreløpig.

Ellers deler også Trøndelags Europakontor lokaler med MSEO i Avenue Palmerston, som MSEO vil flytte ut av når de fra 1. januar går inn i North Sweden PLUS. Daglig leder ved Trøndelags Europakontor sier at dette vil bli et tap for egen del, da samarbeidet og delingen av lokaler med MSEO har fungert flott: «vi vil savne dem, men holde kontakten og arbeide for å styrke samarbeidet med dem ytterligere. Vi ønsker dem masse lykke til videre», sier hun.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen