Vellykket jakt etter europeiske prosjektpartnere i Bratislava

Seminaret samlet deltakere fra hele Europa – alle på utkikk etter relevante prosjektpartnere. Foto: Trøndelags Europakontor.

Foreløpig har den trønderske deltakelsen på seminaret i Bratislava resultert i initiativ til tre konkrete søknader. Samtidig utforsker vi flere andre innganger til å sikre bred trøndersk deltakelse i Horisont 2020, gjennom å granske ytterligere utlysninger av interesse.

En rekke trønderske aktører retter nå oppmerksomhet mot mulighetene for å samskape ny kunnskap og finne løsninger på felles utfordringer gjennom deltakelse i EUs program for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Europakommisjonen arrangerer såkalte Brokerage Events for ulike deler av programmet. Her gis deltakerne mulighet til å identifisere potensielle partnere for samarbeidsprosjekter innenfor Horisont 2020. 

Seminaret i Bratislava fokuserte på utlysninger knyttet til tematikken Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies (SC6). Med oss i bagasjen hadde vi en bestilling fra Trøndelag om å søke solide partnere for å bygge to sterke konsortier, ett innenfor kulturarvturisme og ett innenfor demokratiutvikling. Under seminaret ble vi videre gjort oppmerksom på at norske partnere er ønsket velkomne til å delta inn i europeisk prosjektsamarbeid knyttet til migrasjon så vel som utenriks- og sikkerhetspolitikk. Disse innspillene videreformidlet vi raskt til et trøndersk publikum. Dette med hensikt om å koble på det trønderske hjemmeapparatet, og utrede om det finnes engasjement i vår region for å utforske den overnevnte tematikken videre. 

– Vi var på utkikk etter gode partnere i oppbygging av et robust konsortium for å skrive en Horisont 2020-søknad. Trøndelags Europakontor var veldig effektive, og bidro med sitt store nettverk for å koble oss til sentrale forskere i østeuropeiske land på kort tid, uttrykker Ottar Ness, professor i rådgivningsvitenskap ved NTNU. Videre konkluderer Ness med at Trøndelags Europakontor sin innsats gjorde prosessen med å bygge et konsortium lettere, samt økte kvaliteten på deres arbeid. 

Ivrige deltakere drøfter muligheter for videre samarbeid. Foto: Trøndelags Europakontor.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen