Norge bringer hjem milliarder fra EU-programmet Horisont 2020

Aldri før har returandelen til norske miljøer fra Horisont 2020 vært høyere. Hittil har nærmere tre fjerdedeler av Horisont 2020 midlene blitt fordelt. Tallene fra EU-kommisjonen viser at forskningsinstitusjoner står for 58 prosent, og næringslivet for 30 prosent av midlene Norge har konkurrert seg til.

Foto: Norges Forskningsråd

Ved hjelp av støtteordningen til Norges Forskningsråd har norsk næringsliv, akademia og offentlig forvaltning kunnet fortsette den positive trenden med å konkurrere til seg en god andel EU-prosjekter. Forskningsmiljøene har på sin side også lagt ned mye innsats og ressurser, og mange viser seg nå å være godt drevne i søknadsprosessen.

Jevnt over blir norske, deriblant også trønderske, søkere stadig bedre i konkurransen om Horisont-midler fra EU. Vi får stadig mer igjen i forhold til hva vi bidrar med. Utviklingen lover godt for Horisont Europa som er EUs neste forsknings- og innovasjonsprogram, etter at Horisont 2020 er ferdig i 2021. Her har Norge og Trøndelag gode forutsetninger for å lykkes med å hente hjem prosjektmidler fra EU også i fremtiden.

Les mer på Norges forskningsråd sin side her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen