Malviking med internasjonal bakgrunn finner veien til Trøndelags Europakontor

Nina kommer opprinnelig fra Malvik i  Trøndelag. Hun er en relativt nyutdannet statsviter, med en mastergrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen. Deler av utdanningen har hun tatt i Frankrike, ved Sciences Po Aix og Sciences Po Paris. I løpet av studietiden engasjerte hun seg i internasjonale spørsmål gjennom verv i YATA. Der organiserte hun blant annet en rekke arrangementer knyttet til et bredt spekter av sikkerhets- og utenrikspolitiske tema. – Jeg gleder meg også til å følge utviklingen i andre EU/EØS-spørsmål som er relevante for trøndersk nærings- og samfunnsliv, samtidig som jeg vil lære mer om hvordan kontoret ivaretar trønderske interesser i Brussel, sier Nina engasjert. 

Foto: Nina Kvello

Til arbeidet ved Trøndelags Europakontor tar hun med seg erfaringer fra arbeid som praktikant ved Norges faste delegasjon til OSSE i Wien og som førstekonsulent i Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku). I Diku fikk hun god innsikt i internasjonalt utdanningssamarbeid og mobilitet i Erasmus+, og ikke minst oversikt over EUs satsinger på utdanningsfeltet. – Kunnskapsutveksling og forskningssamarbeid på tvers av grenser er viktigere enn noen gang for å løse globale utfordringer, sier Nina. – Jeg ser derfor fram til å bidra med å fremme mulighetene som finnes for europeisk samarbeid i Erasmus+ og Horisont-programmet, særlig i lys av ny programperiode fra 2021, legger hun til. Daglig leder ved Trøndelags Europakontor, Heidi Fossland, ønsker Nina varmt velkommen. – Nina vil bli et fint tilskudd til kontoret med sin varierte og internasjonale bakgrunn, og vi gleder oss til å ta imot henne i Brussel.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen