Webinar: Bioøkonomiregionen Trøndelag – Muligheter for økt verdiskaping gjennom europeisk kunnskapsbygging

Bioøkonomi omfatter de delene av økonomien som benytter fornybare biologiske ressurser fra land og sjø til å produsere mat, biomaterialer, bioenergi og bioprodukter. Det ligger et stort potensiale i en bærekraftig og sirkulær satsing på bioøkonomi. Anvendt på riktig måte kan bioøkonomien sikre mattrygghet og bedre ernæring, samt redusere forurensning, føre til lavere utslipp av klimagasser og bedre tilpasning til klimaendringer. Den er også en viktig kilde til nye jobber og verdiskaping, spesielt på lokalt og regional nivå. Den Europeiske Union (EU) er på utkikk etter mer miljøvennlige løsninger på fremtidens utfordringer. Satsingen på bioøkonomi er sentral, og blir sett på som viktig for å oppnå en grønn og bærekraftig omstilling. I Trøndelag finnes det mange aktører innenfor hav, jordbruk og skogbruk sektorene som synes å ha et spesielt fortrinn innen bioøkonomi på grunn av komplette og nære verdikjeder. Dette kan gjøre oss godt i stand til å ta del i EUs kommende forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa, innen flere områder.

Med et slikt bakteppe inviterer Trøndelags Europakontor til et webinar om Bioøkonomiregionen Trøndelag – Verdiskaping gjennom europeisk kunnskapsbygging, tirsdag 19. mai kl. 10.00-10.30.  

Samtalen vil bli ledet av daglig leder ved Trøndelags Europakontor, Heidi Fossland. For å belyse tematikken har vi invitert Fylkesdirektør for plan og næring Kirsten Indgjerd Værdal, Stasjonsleder ved Nibio Steinkjer Lars-Bendik Austmo, og nasjonalt kontaktpunkt for bioøkonomi hos Norges Forskningsråd Gudrun Langthaler. 

Meld deg på webinaret: bioøkonomiregionen Trøndelag – Verdiskaping gjennom europeisk kunnskapsbygging

Ta en titt på vårt kommende webinarprogram for våren 2020. Del gjerne programmet med andre som kan ha nytte av denne informasjonen.

Oppdatert program våren 2020

Bioøkonomiregionen Trøndelag – Verdiskaping gjennom europeisk kunnskapsbygging
19/05 kl. 10:00 – 10:30

Vi ønsker å formidle Trøndelag sine styrker innen bioøkonomifeltet og peke på trønderske stjerneeksempel innenfor jordbruk, havbruk og skogbruk. Videre ønsker vi å belyse relevante sider ved EUs satsing på bioøkonomi og utforske hvordan deltakelse i europeisk forskning og innovasjon ytterligere kan forløse regionens verdiskapingspotensiale. 

Med paneldeltakerne Gudrun Langthaler fra Norges Forskningsråd, Kirsten Værdal fra Trøndelag Fylkeskommune og Lars-Bendik Austmo fra Nibio.

For påmelding trykk her.
Trøndelag + Verdens største forsknings- og innovasjonsprogram Horisont = Økt innovasjonskraft!
26/05 kl. 10:00 – 10:30 

Hvilke muligheter ligger det i å delta i EUs Horisont-program? I samtale med  trønderske aktører med erfaring fra programmet ser vi nærmere på hvordan en kan dra nytte av deltakelse. 

Med paneldeltakere Morten Wolden, Kommunedirektør i Trondheim kommune, Christina Wår Hanssen, EU rådgiver i SINTEF og Bernhard Kvaal senior-prosjektleder i teknologienheten hos TrønderEnergi.

For påmelding trykk her.
Bærekraftig transport – Europeisk innovasjon og kunnskapsbygging som vei til trøndersk transportutvikling
09/06 kl.10:00 – 10:30 

Under dette webinaret ser vi nærmere på transport og mobilitet sin sentrale rolle i EUs nye vekststrategi European Green Deal. Vi vil også se på Trøndelags potensiale til å delta inn i EUs kunnskapsbygging innen mobiltetsområdet samt de nye Horisont-utlysningene som lanseres i juni.
 
Med paneldeltaker Beate Kvamstad-Lervold, spesialrådgiver i SINTEF Ocean og leder av SINTEFs konsernsatsing på mobilitet, Erlend Solem Fylkesdirektør for samferdsel i Trøndelag Fylkeskommune og Knut Thomas Kusslid, Havnedirektør i Trondheim Havn. 

For påmelding trykk her.
Hvorfor bør det tenkes europeisk for å heve sørsamisk tematikk og revitalisere det sørsamiske språket?
16/06 kl. 10:00 – 10.30 

Hvordan styrke utviklingen av sørsamisk språk og kultur i 2020, og ligger det muligheter i å bringe sørsamisk tematikk til Europa og Brussel?

Med blant annet Frode Fjellheim og Marja Mortensson. Mer informasjon kommer fortløpende. 

For påmelding trykk her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen