Webinar: Internasjonale muligheter – Trønderske kommuner tenker strategisk

Flere kommuner kjenner på et behov for en strategisk internasjonal satsing. Bli med oss og utforsk mulighetene som ligger i internasjonalt samarbeid, når et solid panel deler sine innsikter.   

Trøndelags Europakontor inviterer til webinaret Internasjonale muligheter – Trønderske kommuner tenker strategisk tirsdag 8. september kl 10.00 – 10.30. Med oss har vi Gunn Marit Helgesen, nestleder i KS med 25 års erfaring fra internasjonalt strategisk arbeid, næringssjef i Levanger kommune Håkon Okkenhaug og samfunnsutvikler Grete Waaseth i Inn-Trøndelagsregionen, som er midt i utvikling av egne internasjonale strategier. 

Kommunesektoren står overfor stadig større utfordringer som kommunene som ikke kan løses alene. Her kan vi nevne klimaendringene, flere eldre med behov for pleie og omsorg, økende migrasjon og behov for integrering av nye landsmenn, et lokaldemokrati som utfordres av et mer polarisert samfunn, og en utvikling der vi aktivt skal være med å nå FNs bærekraftsmål. Samtidig har vi færre i arbeidsdyktig alder, og strammere offentlige budsjetter i kommunal sektor. 

Det er derfor viktig at kommunene bistår lokale aktører i å dra nytte av det mulighetene som ligger i internasjonalt samarbeid. Felles for alle kommuner i Trøndelag er at det er ekstremt krevende å jobbe alene og utvikle løsninger fra bunnen av. Ved å delta i nettverk hvor det tenkes internasjonalt kan man lære av hva andre gjør, i Norge eller i Europa. Mange har gode løsninger, og kanskje sitter man på noe selv. Ved å ta del i internasjonalisering blir man ikke bare mer konkurransedyktig og fremtidsrettet, men man kan også skape synergieffekter i samarbeid med andre aktører. 

Webinaret er relevant for deg som er ansatt i kommunesektoren, i Trøndelag og som er nysgjerrig på internasjonale og europeiske muligheter for din kommune. 

Meld deg på webinaret her

Dette er vårt første webinar for semesteret, og i løpet av høsten har vi flere spennende webinarer på programmet. Allerede mandag 14. september kl. 11.00 -12.00 starter vårt ukentlige lynkurs, hvor ulike temaer som blant annet EU/EØS, klimanøytralitet og  innovasjon. Lynkurset har vesentlig relevans for politikere, ansatte i næringslivet og offentlig sektor.

Del 1. EU/ EØS-systemene: Hvordan påvirker de oss?14/09 kl. 11.00 – 12.00

Med i panelet har vi Hege Hoff, Visegeneralsekretær i EFTA, Per Strand Sjaastad, Norges ambassadør til Belgia og nestleder i Norges delegasjon til EU, og Frode Lindtvedt, Avdelingsdirektør INT Lokaldemokrati, europapolitikk og internasjonalt i KS.

I dette første webinaret i rekken, ønsker vi å gi deltakerne en forståelse av hva EU er, hvordan EØS-regelverket påvirker Norge, og hvilke «berøringspunkt» som finnes mellom EU og kommuner/fylkeskommuner. Dette er et stort område, men vi vil prøve å belyse muligheter og utfordringer ved Norges forhold til EU på en enkel og oversiktlig måte.

Trykk her for påmelding for hele lynkurset.
Del 2. EUs Green Deal og FNs bærekraftsmål: Er Europa på riktig vei mot klimanøytralitet? 21/09 kl. 11.00 – 12.00 

Kræsjkurs i EUs vekststrategi – European Green Deal. Bærekraftsmålene ligger til grunn for planstrategiene til mange norske kommuner og fylkeskommuner. Hvordan henger bærekraftsmålene sammen med Green Deal, og hvilke samspill finnes det på veien mot Europa som verdens første klimanøytrale kontinent?

Med paneldeltakerne Kjetil Elsebutangen, Spesialrådgiver European Green Deal, Utenriksdepartementet, Laia Pinós-Mataro, DG Regio, Europakommisjonen (tbc) og Aziza Akhmouch, Head of the Cities, Urban Policies and Sustainable Development Division, OECD.

Trykk her for påmelding for hele lynkurset.
Del 3. European Green Deal: Hvordan vil den prege norske satsinger på fornybar energi? 28/09 kl. 11:00 – 12:00

Med paneldeltakerne Henriette Nesheim, Nasjonal ekspert i DG Energi, Edvard Lauen fra Agder Energi, Ole Kolstad Administrerende Direktør i Rana Utvikling og moderator Geir Seljeseth fra Industri Energi.

Trykk her for påmelding for hele lynkurset.
Del 4. Regionenes Europa: Hva skjer i europeisk regionalpolitikk og hva betyr det for oss? 5/10 kl. 11:00 – 12:00 

Fokus på aktuelle utviklingstrekk i europeisk regionalpolitikk. Vi lærer om hvordan regelverk for offentlig støtte legger føringen for regional utvikling i Norge, og hvilke muligheter Interreg-programmene gir for å realisere regionale og lokale mål gjennom internasjonalt arbeid. 

Med paneldeltakerne Nils Kristian Sørheim Nilsen, direktør, Nord-Norges Europakontor, Beatrice Dankertsen Hennyng, advokat i KS, og Ian Jawahir, seniorrådgiver Interreg, Nordland fylkeskommune/Troms & Finnmark fylkeskommune.

Trykk her for påmelding for hele lynkurset.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen