Er du vår nye Europarådgiver?

Innovasjon og verdiskaping – Sirkulærøkonomi – Strategi og koblingsfunksjon

Ønsker du å bidra til innovasjon og verdiskaping i Trøndelag gjennom internasjonalisering? Er du nysgjerrig på hvordan sirkulærøkonomi kan se ut i praksis? Trives du med å sette deg inn i organisasjoners strategier, forstå deres behov og koble disse med eksterne miljø og muligheter?

Trøndelags Europakontor har ledig midlertidig (toårig) stilling som Europarådgiver. Her vil du jobbe fra «hjertet i Europa», Brussel, på vegne av våre 15 trønderske medlemmer fra akademia, næringsliv og offentlig sektor. Vår visjon er å koble Trøndelag og Europa.

Som Europarådgiver spiller du en nøkkelrolle i forenings daglige virksomhet og utvikling. Du vil jobbe tett med medlemmene, eksterne samarbeidspartnere, europeiske nettverk og andre aktører. I rollen vil du ha varierte arbeidsoppgaver og stort rom for faglig utvikling. Stillingen rapporterer til daglig leder. 

Søknader behandles fortløpende. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

 

Arbeidsoppgaver
 • Holde deg og medlemmene oppdatert på EUs relevante politikkutvikling/strategiarbeid
 • Være en brobygger mellom våre medlemmer og mulige eksterne prosjektpartnere
 • Bidra til videre utvikling mot en mer sirkulær økonomi i Trøndelag
 • Involvere og bistå medlemmer i påvirkningsarbeid
 • Legge til rette for gode møteplasser, arrangere konferanser, seminarer, webinarer
 • Bidra til å fremme våre medlemmers interesser og resultater til et europeisk publikum og å bringe kunnskap «hjem» fra Europa til Trøndelag
 • Kommunikasjonsarbeid og medlemskontakt – ha oversikt og innsikt i medlemmers satsingsområder
 • Nettverks- og relasjonsbygging
 • Enkelte administrative oppgaver for kontoret må påregnes
Kvalifikasjoner
 • Krav om relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå
 • Bør helst ha minst 2-3 års relevant arbeidserfaring
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk, ytterligere andre europeiske språk er en fordel
 • Gode IT-kunnskaper
 • Det er en fordel med kjennskap til EU/EØS, rammeprogram for forskning og innovasjon, europeisk samarbeid og erfaring med arbeid opp mot EU-systemet og/eller europeiske nettverk
 • Det er en fordel med kunnskap og interesse for sirkulærøkonomi og/eller bioøkonomi
Personlige egenskaper
En ideell kandidat er en lagspiller med gode samarbeidsevner som tar ansvar og initiativ. Du er løsningsorientert og evner å kombinere strategisk tenkning med konkretisering av fremdrift og handlingsplan. Du trives med å bygge relasjoner, er imøtekommende og er samfunnsengasjert. 
 

Om arbeidsgiveren

Kontoret i Brussel vil bestå av daglig leder og to europarådgivere. Europakontoret har også mulighet for trainee-stillinger.

Arbeidssted er Avenue Palmerston 3, 1000 Brussels. Noe reisevirksomhet må påregnes, hovedsakelig til Trøndelag. Formell arbeidsgiver er Trøndelag Fylkeskommune. Lønn fastsettes etter avtale og i tråd med fylkeskommunens lønnsrammer for rådgiverstillinger. Som ansatt vil du ha gode forsikrings- og pensjonsordninger. Fylkeskommunen lager offentlige søkerlister, du kan søke om unntak, men opplysninger om søkere kan i noen tilfeller bli offentliggjort selv om søker har bedt om unntak. 

Trøndelags Europakontor er organisert som en forening. Kontoret sin rolle er å være en europeisk kompetansepartner overfor våre medlemmer. Vi mobiliserer og kobler våre medlemmer inn i den europeiske kunnskapsbyggingen og innovasjonskraften som skapes gjennom EUs programmer. I tillegg søker vi å medvirke i politikkutforming fra EU i tråd med våre medlemmers ønsker. Vi er i aktiv dialog med våre medlemmer for å ha oversikt og innsikt i deres behov og prioriteringer inn mot EU og EØS.

Dagens medlemmer er Trøndelag fylkeskommune, Statsforvalteren i Trøndelag, Namdal regionråd, Inn-Trøndelagsregionen, Trondheim kommune, Levanger kommune, Verdal kommune, SINTEF, Nord Universitet, NIBIO Steinkjer, Ruralis, Falstadsenteret, SpareBank 1 SMN, TrønderEnergi og Trondheim Havn.

Kontaktperson:
Håvard Tangvik, daglig leder, +47 993 01 868. 

Send søknaden her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen