Save the date – Europadagene 2022

Trøndelags Europakontor og samarbeidspartnere ønsker velkommen til Europadagene 2022:
Fremtidens mobilitet, transport og samferdsel i Trøndelag og Europa

Trondheim Onsdag 1. juni – torsdag 2. juni

Dag 1 vil øke kunnskap og bevisstgjøring rundt aktuelle strategier og pågående omstillinger i Europa og Trøndelag. Disse byr på både utfordringer og nye muligheter for hele samfunnet, inkludert næringsliv, offentlig sektor, FoUI-sektoren og enkeltpersoner. Dag 2 arrangeres av Horisont Trøndelag, og fokuserer på EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, og de mulighetene dette programmet byr på for trønderske aktører. 

 Arrangementet vil se nærmere på spørsmål som:

  • Hvorfor og hvordan skal transportsektoren omstilles?
  • Hvordan ser fremtidens mobilitet ut i Trøndelag?
  • Hvilke styrker og fortrinn besitter trønderske aktører allerede?
  • Hvordan kan EU-forskning bidra til grønnere og smartere mobilitet i Trøndelag?

Vi ber deg om å sette av datoene. Følg med på våre hjemmesider og Trøndelags Europakontors sosiale medier for mer informasjon, og send gjerne en henvendelse til [email protected] om du ønsker å settes opp på en egen kontaktliste.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen