Trøndelags Europakontor klare for en begivenhetsrik høst

Etter noen ukers sommerferie åpnet Trøndelags Europakontor dørene igjen i midten av august. Vi har nå brukt de siste ukene på å planlegge høstens aktiviteter og selvfølgelig har vi tidvis også fortsatt å nyte den belgiske sensommeren.

Vi går med full tank inn mot en travel og spennende høst med flere besøk fra Trøndelag. Først ut er Namdal Regionråd 7. og 8. september. I tillegg til å delta på konferanser i Brussel og Europa, følger vi utviklingen i EU tett og har planlagt flere egne arrangementer både i Trøndelag og i Brussel. Et av de store temaene de neste månedene blir den europeiske energi- og elektrisitetskrisen, og den fortsatt pågående krigen i Ukraina.

Har du ønsker, innspill og/eller tilbakemeldinger til nyhetsbrevet vil vi gjerne høre fra deg. Ta kontakt med en av oss, vi er veldig mottagelige for dette.

Med ønsker om en flott høst – og ikke minst god lesing!

Håvard, Kaja og Christoffer

Foto: Pixabay


Den tyske forbundskansleren la frem sin visjon for EU og Europa

Mandag 29. august talte den tyske forbundskansleren, Olaf Scholz, om sin fremtidsvisjon for EU og Europa, i lys av Russlands invasjon av Ukraina. Scholz ser blant annet for seg en utvidelse av EU med ytterligere ni medlemmer fra øst-liggende land, et utvidet Schengen-område, et mer uavhengig Europa og en gjennomgang av EUs utenriks- og skattepolitikk. Tyskeren støttet samtidig et fransk forslag om et europeisk politisk felleskap utenfor EU, hvor land som Norge og Storbritannia vil ha muligheten til å delta.

Noen av forslagene er kjent fra før, og derfor ikke overraskende, men en utvidelse vil medføre diskusjoner rundt en økning av størrelsen på både Europaparlamentet og Europakommisjonen, noe Scholz selv er skeptisk til.. Samtidig er utenriks- og skattepolitikk de eneste områdene som fortsatt krever enstemmige vedtak i EUs ministerråd, og en mulig reform vil, i tillegg til å skape splid, kunne lede til traktatendringer. Scholz vektla videre at traktater ikke er hogget i sten, og at det europeiske regelverket kan endres, også på kort tid hvis nødvendig.

For fem år siden holdt Frankrikes president, Emmanuel Macron, en lignende tale på Sorbonne hvor han la frem sine reformideer og prosjekter for et mer dynamisk og integrert Europa, omtalt som Sorbonne-talen. Macron vektla da blant annet strategisk autonomi, et eget eurosonebudsjett og et «flerhastighets-Europa». Sistnevnte var en ide hvor enkelte land kan velge å gå i front med utvalgte reformer. I etterkant av Sorbonne-talen er det særlig det første begrepet som har gjort seg gjeldende på den europeiske dagsorden. Det blir spennende å se hvilke deler av Scholz’ tale som er mest relevante om fem år.

Les mer her // se talen her.

Foto: Federal Government/Kugler


EU-delegasjonen med tre nye halvårsrapporter om kommunal- og regionalpolitikk

I løpet av august har Norges Delegasjon til EU lagt frem tre nye halvårsrapporter innen temaene utdanning, kommunal- og regionalpolitikk og klima og miljø. Gjennomgående for alle rapportene er den russiske invasjonen av Ukraina, og hvordan denne har påvirket alle politiske områder.

I rapporten om utdanning fremhever utdanningsråd, Hege Landmark Høyvik, at «EUs utdanningssamarbeid fungerer godt og er en verdifull bidragsyter til kunnskapsbasen for nasjonale tiltak på utdanningsfeltet i kriser, så vel som i normalsituasjoner».

Om kommunal og regionalpolitikk skriver regionalråd, Odd Godal, om alt fra alt fra samarbeid på yttergrenser og flyktningpolitikk til EUs samhørighetspolitikk, byplanlegging og EUs urbane agenda.

I rapporten om klima og miljø, rapporterer klimaråd Tom Johnsen og miljøråd Kaya Grjotheim om gjennombrudd innen Den grønne given under det franske formannskapet, enighet om forhandlingsposisjoner for Fit-for-55-pakken og den nye batteriforordningen.

Foto: Regjeringen


Arbeidsprogrammet for EU- og EØS-saker 2022-2023

I sommer publiserte regjeringen sitt arbeidsprogram for EU- og EØS-saker. Arbeidsprogrammet «konkretiserer ambisjonene i Hurdalsplattformen og viser hvordan regjeringen vil fremme norske interesser i samarbeidet med EU i tiden fremover. Regjeringen skriver i arbeidsprogrammet at utviklingen i EU skaper nye og store muligheter for norsk næringsliv og norsk påvirkning».

Les regjeringens arbeidsprogram for EU- og EØS-saker her.

Foto: European Commission / NTB


Nord med i universitetsalliansen SEA-EU

Som et av ni universiteter er Nord Universitet med i universitetsalliansen SEA-EU. Alliansen med medlemmer fra Spania, Frankrike, Tyskland, Polen, Kroatia, Malta og Italia skal styrke det kystnære forsknings- og utdanningsfeltet, og jobbe for å fremme andre sentrale samarbeidsområder som blant annet bærekraft. I juli fikk SEA-EU innvilget sin søknad om finansiering for de neste fire årene, og Nord Universitets andel er ca. 1,7 millioner euro. Rektor Hanne Hansen sier at dette vil komme studentene til gode gjennom et styrket internasjonalt samarbeid og tilknytting til andre universiteter i EU.

Les mer om SEA-EU og Nord universitet her.

Foto: SEA-EU


SINTEF med deltakelse i fire nye prosjekter under EUs «Missions»

I løpet av sommeren fikk SINTEF tilslag på fire nye prosjekter under EUs Missions, samfunnsoppdrag, for sunne hav og vann. Med det deltar SINTEF nå i totalt fire Missions-prosjekter, hvorav to er prosjekter de selv leder.

I anledning tildelingene uttalte konsernsjef Alexandra Bech Gjørv at:

«Suksessen med disse utlysningene viser at SINTEF er høyst relevant for Europa og har kompetanse til å koordinere slike tverrfaglige prosjekter med store konsortier og komplette verdikjeder, sier Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF.»

Les mer om de fire prosjektene her.

Foto: European Commission


Nye utlysninger under EUs urbane agenda: grønnere byer og bærekraftig turisme

EUs urbane agenda er en plattform for å løse by-utfordringer ved å fremme samarbeid og partnerskap mellom europeiske byer, myndigheter, EU-organer og interesseorganisasjoner. Løsningene kan innebære alt fra å forbedre eksisterende lovverk til å støtte og finne innovative og brukervennlige løsninger for urbane områder. Programmet har tidligere konkludert 14 tematiske partnerskap, innen blant annet mobilitet, luftkvalitet og sirkulærøkonomi.

Nå har to nye tematiske partnerskap blitt lyst ut, et for grønnere byer og et for bærekraftig turisme. Påmeldingsfrist er fredag 16. september kl. 18.00.

Les mer og send inn din søknad her.


Foto: European Commission


Meld deg på EUs by- og regionuke (EURegionsWeek) og Urban Mobility Days

EURegionsWeek

Årets utgave av by- og regionuka går av stabelen mandag 10. til torsdag 13. oktober, og vil foregå i hybrid format. By- og regionuka er Europas største temauke med fokus på lokal-, regional- og samholdspolitikk, og samler interessenter fra alle Europas byer og regioner for en rekke konferanser, prosjektverksteder og nettverkingsmuligheter.

Dette er den tyvende utgaven av EURegionsWeek, og under mottoet «nye utfordringer for europeisk samhold» vil det legges særlig fokus på de følgende fire områdene:

  • Grønn omstilling;
  • Digital omstilling;
  • Territorielt samhold;
  • Myndiggjøring av unge.

Les mer og meld deg på her.

Urban Mobility Days
20.-22. september avholdes EUs Urban Mobility Days i samarbeid mellom det tsjekkiske formannskapet og Kommisjonens generaldirektorat for mobilitet og transport (DG Move). Årets konferanse vil ha fokus på «bærekraftig forflytning av folk og varer», særlig i lys av store globale omveltninger som covid-pandemien, den russiske invasjonen av Ukraina og energi- og elektrisitetskrisen. Det vil også legges vekt på involvering av unge, i anledning det europeiske ungdomsåret.

Konferansen avholdes i Brno, men deler kan også følges digitalt.

Meld deg på her.

Foto: European Committee of the Regions (CoR)


EU åpner for tilbakemeldinger om Erasmus-programmet

Har du deltatt i eller jobbet med EUs Erasmus+-program i enten den forrige programperioden, 2014-2020, eller nåværende periode, 2021-2027?

Kommisjonen jobber nå med å innhente tilbakemeldinger og erfaringer fra disse to periodene for å gjennomføre henholdsvis en sluttevaluering og en halvveisevaluering. Formålet med evalueringene er å se om Erasmus fungerer som ønsket, særlig med tanke på forenkling av prosedyrer og inkludering.

Du kan sende tilbakemeldinger til og med mandag 12. september.

Les mer og send inn din tilbakemelding her.

Foto: Council of the European Union


Ny teknologi og digitalisering endrer landbruket

Trøndelags Europakontors medlem Ruralis har forsket på utviklingen, tilpasningen og implementeringen av smart og bærekraftig teknologi i landbruket. Prosjektet Smart teknologi for et bærekraftig landbruk (SmaT), som var et samarbeid mellom ulike aktører, som blant annet Mære landbruksskole, har sett på utendørsteknologi i landbruket inkludert roboter og droner. En av konklusjonene fra prosjektet var at smart landbruksteknologi påvirker hvordan vi forstår landbruksnæringa og fører til endret praksis. Landbruks- og matminister Sandra Borch sier at ny kunnskap og hjelpemidler som dette prosjektet har utviklet, letter arbeidet for bonden og bidrar til et mer bærekraftig landbruk.

Les mer om dette her.

Foto: Colourbox


Målingsindikatorene for EUs åttende miljøhandlingsprogram lagt frem

I vår trådte EUs åttende miljøhandlingsprogram i kraft, og 26. juli presenterte Kommisjonen en rekke overskriftsindikatorer som skal måle fremgangen mot 2030- og 2050-målene. Indikatorene bygger på Den grønne given, og skal blant annet måle bedret miljømessig velvære, ikke minst fra et sosialt og økonomisk. Denne tilnærmingen skal bidra med en ny måte å måle hvor godt samfunn og økonomiers leverer, utover den velkjente BNP-indikatoren.

Les mer her.

Foto: European Union


Foreløpige beregninger viser at verdens industrielle FoU-investeringsnivåer er tilbake på før-pandemi-nivå

En tidlig versjon av EUs Industrial R&D Investment Scoreboard, viser at industriell forskning og utvikling (FoU) på verdensnivå var tilbake på før-pandemi-nivåer i 2021. Blant de foreløpige funnene, fremhever rapporten at europeiske bedrifter har betydelig økt investeringene i FoU under pandemien, men likevel mindre enn deres amerikanske og kinesiske konkurrenter. Det er særlig innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi og helse at EU blir utkonkurrert. Innenfor transportindustrien, styrket av den grønne og digitale omstillingen, fremholder derimot rapporten at EU har en unik mulighet til å ta det industrielle FoU-lederskapet.

Les hele rapporten her.

Foto: European Commission


Informasjonsmøte om Horisont Europa og Interreg i Oppdal

Horisont Trøndelag-nettverket, Trøndelags Europakontor og Trøndelag Fylkeskommune ønsker velkommen til infomøte om europeiske FoUI-muligheter for aktører i Oppdalsregionen, onsdag 5. oktober.  

Møtet vil gi en introduksjon til EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, samt en presentasjon av det regionale EU-nettverket, Horisont Trøndelag, og hvordan dette nettverket kan bistå lokale aktører som ønsker å rette blikket mot europeiske prosjekter.

I tillegg vil det bli gitt informasjon om de nye interregprogrammene, med vekt på Interreg Sverige-Norge.

Les mer og meld deg på her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen