Julehilsen – desember 2022

Julehilsen fra kontoret 

Året 2022 er snart omme og Trøndelags Europakontor legger bak seg et begivenhetsrikt år. Mye er gått tilbake til normalen etter 2 år med pandemi og nedstengninger, men det er også en kjensgjerning at Europa har endret seg og aldri blir det samme som hva det var før 24 februar i år.

Kontoret har i løpet av 2022 vokst fra to til tre ansatte, skiftet lokaler i Brussel, gjennomført Europadagene i Trondheim og hatt markering av Trøndelag som European Region of Gastronomy 2022 i våre lokaler i Avenue des Arts 6. I tillegg har vi hatt en rekke besøk med gode faglige innspill, diskusjoner og inntrykk til ettertanke. Tilstedeværelse i Trøndelag har også vært prioritert på ulike arenaer og vi opplever stort engasjement og interesse for kontoret og hva som rører seg internasjonalt.

Vi setter veldig stor pris på samarbeidet med alle vi har vært i kontakt med på ulikt vis gjennom året og gleder oss til nok et fartsfylt 2023.

God jul og godt nyttår fra gjengen i Brussel
 
 
Foto: Trøndelags Europakontor / Cédric Puisney


Trøndelag European Region of Gastronomy (ERG) 2022 i Brussel

Fredag 9. desember ble Trøndelag som europeisk matregion 2022 markert i våre lokaler i Brussel. Heidi Bjerkan, Edvard Sølsnes og Miriam Heidtmann fra Credo Restaurant forberedte en utsøkt lunsj av lokale råvarer fra Trøndelag. May Britt Hansen fra ERG-prosjektet presenterte hvordan hele regionen har jobbet sammen for å nå den posisjonen Trøndelag som matdestinasjon har fått. Dette skyldes ikke arbeid bare siste år, men strategisk og godt samarbeid mellom aktørene i en årrekke. Norges ambassadør til Belgia holdt også en innledende tale og viste til både gode opplevelser i regionen vår, samt viktigheten av å koble og spille hverandre gode.

Ruralis, NIBIO og Trøndelags Europakontor gjorde for en stund tilbake en kartlegging av Trøndelag som bioøkonomisk region som viser styrker, muligheter og mangfoldet i regionen. Dette viser at vi er godt skodde til både fantastiske kulinariske opplevelser, men også at det er et potensial for en sirkulær bioøkonomi og koblinger mellom grønn og blå sektor. Rapporten kan du laste ned fra vår Google Drive.

Arrangementet ble lagt samtidig med styremøte for Trøndelags Europakontor. Styret hadde i tillegg ekskursjon til NATO under sitt todagers opphold. Våre nye lokaler muliggjør også parallelle aktiviteter. Mens Credo forberedte maten, hadde styret sitt styremøte og samme tid gjennomførte Visit Norway og Midtbyen Management et promoarrangement med belgiske og nederlandske reiselivsaktører. Vi håper og tror at flere av de ble nysgjerrige på å besøke Trøndelag.

Takk til alle involverte og gjester for godt samarbeid og et hyggelig arrangement. En særlig takk til Credo er på sin plass!

Foto: Trøndelags Europakontor / Cédric Puisney


Europadagene 2023 – demokrati og sosial bærekraft

Hold av dagen 9. mai 2023. På selveste Europadagen arrangeres Europadagene 2023 på Falstadsenteret. Tema for dagen vil være demokrati og sosial bærekraft. Mer informasjon om arrangementet og påmelding kommer.

Har du en god idé eller innspill til hva et slikt arrangement bør inneholde? Ta gjerne kontakt med oss på epost eller telefon.

Europadagene er en konfersanseserie Trøndelags Europakontor i godt fellesskap med medlemmer og samarbeidspartnere har gjennomført i Trøndelag de siste årene med stor interesse.

Europadagene Logo

Foto: Trøndelags Europakontor


En nyttig og spennende uke i Trøndelag

Fra 21. til 25. november var Trøndelags Europakontor i Trøndelag for å delta på ulike møter og konferanser i fylket. Vi deltok på møte i Namdal regionråds representantskap, arrangerte midtveisevaluering av Horisont Trøndelag-nettverket, hadde et møte med Rørosregionen Næringshage og med Nord Universitet. I tillegg deltok Christoffer på konferansen «Næringsutvikling i Trøndelag», mens Håvard og Kaja deltok på Blå konferanse i Rørvik. En intensiv og full uke med gode møter og interessante konferanser!

I Nærøysund fikk Håvard og Kaja en omvising på Oceanize sine områder og høre om hvordan de jobber med å granulere plast fra tau, merder og annet plastavfall fra havbruksnæringa. I tillegg besøkte de Val FoU og fikk omvisning på skolen. Det skjer mye i Ytre Namdalen, og kontoret hadde stor nytte av både konferansen og møtene.

Foto: Trøndelags Europakontor


EU-kommisjonen med nytt regelverk knyttet til emballasje

EU-kommisjonen la i slutten av november frem forslag til nye regler for å fremme bruken av gjenvinnbar emballasje og kutte unødvendig emballasje. Denne foreslåtte revideringen av eksisterende regelverk knytte til emballasje, har tre hovedmål

  • redusere produksjonen av plast til emballering gjennom å redusere mengde, sette begrensninger for unødvendig emballasje og fremme bruken av gjenvinnbare løsninger;
  • gjøre all emballasje i EUs indre marked gjenvinnbar på en økonomisk forsvarlig måte innen 2030;
  • øke bruken av resirkulert plast i emballering.

Kommisjonen mener at dette vil skape nye muligheter for næringslivet, særlig for mindre selskaper, fremme Europas resirkuleringskapasitet og gjøre oss mindre avhengige av import av råmaterialer. I tillegg vil sektoren, gjennom det nye regelverket, være i rute mot klimanøytralitet i 2030.

Forslaget vil nå bli vurdert av Europaparlamentet og Rådet. EU-kommisjonen har markert forslaget som EØS-relevant. Se her for en kort innføring i hvordan EU-rett blir EØS-rett.

Foto: EC – Audiovisual Service


Horisont Europas arbeidsprogram for 2023-2024 offentliggjort

Som en adventsgave til forsknings- og innovasjonsverdenen la Kommisjonen frem Horisont Europas arbeidsprogram for perioden 2023-2024. Arbeidsprogrammet for klynge 3, samfunnssikkerhet, innen «globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv» er imidlertid noe forsinket, og ikke enda offentliggjort.

1. desember publiserte også Kommisjonen en åpen høring om strategisk plan for Horisont Europa for 2025-27 + sluttevaluering av Horisont 2020 og midveisevaluering av Horisont Europa. Frist for å svare på høringen er 23. februar 2023.  
 
Bakgrunn for høringen er beskrevet her og selve høringen finner du under EU Survey.

Arbeidsprogrammene finner du her.


Foto: European Commission


Seminar om internasjonalisering og EUs programmer for utdanningssektoren – 10 januar 2023

Statsforvalteren i Trøndelag, KS, Trøndelag fylkeskommune og Trøndelags Europakontor i samarbeid med HKdir, har gleden av å invitere til informasjons- og søknadsseminar om EUs utdanningsprogrammer for ungdom, barnehage, grunnskole og videregående skole.

Tid: 10. januar kl. 09.30 til 15.00 – registrering, kaffe og rundstykke fra kl. 09.00
Sted: Kimen Kulturhus, Stjørdal
Påmeldingsfrist: 5. januar.

Mange har allerede lang internasjonal erfaring fra vellykkede prosjekter med partnere i Europa, mens andre ligger i startgropa. I løpet av denne dagen får du en kort oversikt over eksisterende utdanningsprogrammer i EU for ungdom, oppvekst og grunnopplæring; Erasmus+, Erasmusplusungdom, Nordplus, EØS, eTwinning med flere.

Eksempler på prosjekter vil også bli presentert.  Siste del av dagen har vi satt av til råd og tips og bistand til søknadsskriving.

Mer informasjon, foreløpig program og påmelding her.

Seminar om Eu’s utdanningsprogrammer for barnehage, grunnskole, videregående skole og annen ungdomsaktivitet (qondor.com)
 
Foto: European Commission


EU Sustainable Energy Week (EUSEW) 2023

EUSEW 2023 går av stabelen 20-22. juni i Brussel, med tema “Accelerating the clean energy transition – towards lower bills and greater skills”.

Man kan allerede nå melde interesse, om man ønsker å arrangere såkalt policy session, ha stand på Energy Fair, eller nomineres for EUSEW Awards.

Les mer om EUSEW 2023 her.


Polis-konferansen 2022

Polis-nettverket, hvor Trondheim Kommune er medlemmer, avholdt sin årskonferanse 30. november og 1. desember. Dette var nettverkets mest besøkte konferanse gjennom tidene, med mer enn 800 deltakere til stede i Brussel, fordelt på 40 ulike sesjoner innen alt fra trafikksikkerhet og parkeringsløsninger til urban luftfart og bymiljøplaner.

Et viktig fokusområde under konferansen var kvinner i transport. Per 2022 utgjør kvinner 22% av de totalt sysselsatte innen transportbransjen, og nettverket ønsker å ta en aktiv rolle for å styrke kvinners plass i transport- og mobilitetssektoren.

Les mer om årets Polis-konferanse her.
 
 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen