Nyhetsbrev- desember 2023

Julehilsen fra kontoret

Vi skriver 20. desember og dette er det siste nyhetsbrevet fra Trøndelags Europakontor for i år. Kontoret legger et begivenhetsrikt år bak seg, med flere arrangementer i Trøndelag og i Brussel, nyttige besøk av våre medlemmer og tenker tilbake på turene våre til Trøndelag og ellers i Europa på jobb for Trønder-laget.

Av arrangement vil vi særlig trekke frem Europadagene på Falstad 9. mai, hvor tema var demokrati og menneskerettigheter. Det har vist seg, dessverre, å treffe tiden vi lever i, noe som gjør oss ekstra stolte over det solide programmet, gode innledere, nyttige diskusjoner og at så mange tok turen til Falstad den dagen. Det hele ble avsluttet med en nydelig konsert med Frode Fjellheim & Marja Mortensson m/Daniel Herskedal. Les mer om neste års Europadager i dette nyhetsbrevet og hold av datoen 7. mai 2024.

Kontoret takket i august av europarådgiver Christoffer Stenseth, etter å ha nytt godt av hans kunnskap, innsikt og smittende engasjement for trønderske råvarer i to år. I september startet Hilde Myrvold som trainee, og i oktober styrket vi laget ytterligere med to nye europarådgivere, Thor Axel G. Straume og Katinka S. Remøe. Vi ser frem til å ta fatt på det nye året med et motivert team!

Vi vil takke alle samarbeidspartnere for et spennende år, og ser frem til videre samarbeid i 2024.

God jul og godt nyttår!

Hilsen,
Thor Axel, Katinka, Hilde, Kaja og Håvard
Foto: Cédric Puisney/ Trøndelags Europakontor

Norge og EU enige om EØS-midler og avtale om eksport av norsk sjømat

Som nevnt i forrige nyhetsbrev var det forventet at Norge og EU skulle bli enige om EØS-midler samt få på plass en avtale om eksport av norsk sjømat innen desember. 1. desember publiserte Regjeringen en pressemelding om at dette var i boks.
Dermed vil EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein fortsette å bidra til å redusere sosial og økonomisk ulikhet med fokus på grønn omstilling i Europa de neste 7 årene. Avtalens verdi er 38 milliarder kroner.

Samtidig kom de frem til en ny 7-årig avtale om eksport av norsk sjømat, som blant annet innebærer tollfrie kvoter av viktige sjømatprodukter fra Norge. EU er det viktigste markedet for norsk sjømat, og denne avtalen sikrer eksportmuligheter for fiskeri- og havbruksnæringen. 

Disse avtalene må godkjennes av Stortinget, de andre EØS/EFTA-landene og EUs 27 medlemsland, men målet er at avtalene trer i kraft i første halvdel av 2024. 

Les Regjeringens pressemelding her

Les mer fra Energi og klima her
 
Foto: EEA-Grants

Belgia overtar formannskapet i EU-Rådet

Hver sjette måned bytter EU-Rådet formannskap, der det innehavende landet leder samlinger og møter på alle nivåer i Rådet og sikrer kontinuitet i EUs arbeid i Rådet. Fra nyttår gir Spania stafettpinnen til Belgia, som skal sitte ut juli 2024.

Formannskapene samarbeider i trio, og inneværende trio består av Spania, Belgia og Ungarn. Formannskapene blir dermed enige om et arbeidsprogram som skal gå over 18 måneder, samt at hvert enkelt formannskap utarbeider et eget og mer detaljert 6-måneders arbeidsprogram.

Det Belgiske arbeidsprogrammet fokuserer på seks hovedområder: Demokrati, konkurransedyktighet, en grønn og rettferdig omstilling, forsterket helse og sosialt arbeid, beskytte folk og landegrenser, og et globalt Europa. Samtidig vil de opprettholde et sterkt fokus til utviklingen i Ukraina. Det er verdt å merke seg at Belgia dermed har formannskapet når det til sommeren er valg til EU Parlamentet.

Les mer her
 


InvestEU lansert i Norge

24. november ble InvestEU lansert i Norge av økonomikommisær Paolo Gentiloni og næringsminister Jan Christian Vestre. Dette gir nye muligheter for bærekraftige innvesteringer i norsk næringsliv, da det gir bedre tilgang til lån, egenkapital og garantier til nyskapende prosjekter. Dette inkluderer finansiering fra Den europeiske investeringsbanken, Det europeiske investeringsfondet, Den nordiske investeringsbanken samt private banker og investeringsfond som har avtaler med Det Europeiske investeringsfondet.

Dette er aktuelt for norske prosjekter tilknyttet EU-virkemidler, blant annet Horizon Europe, DIGITAL, EU4Health og forsvarsfondet.

EUs økonomikommisær Paolo Gentiloni. Foto: Regjeringen.no

Dette betyr forslaget om ny elmarkedsreform 

I slutten av oktober ble det lagt frem en ny vindkraftpakke som skal bistå EU i å nå målet om mer fornybar energi i energimiksen innen 2030. Pakken baserer seg på seks søyler: Samarbeid mellom Kommisjonen og medlemslandene for akselerert regulatorisk behandling; forbedret anbudsmodell; bedre finansiering; sikre rettferdige internasjonale markedsforhold for en konkurransedyktig vindkraftindustri; kompetanse; og næringens deltakelse og medlemslandenes forpliktelser.

Ministerrådet og Parlamentet (EU) har nådd en foreløpig avtale om en ny reform av EU’s indre strømmarked for å redusere bruken av fossile brensler, beskytte forbrukere mot svingende priser og akselerere utbyggingen av fornybar energi.

Dette er positivt med hensyn til å senke avhengigheten av russisk gass. Avtalen fremmer grønn kraft og reduserer utslipp. Videre akselererer den utbyggingen av fornybar energi, gir rimeligere strøm og styrker industriell konkurransekraft. Forslaget er en del av en bredere reform av EUs energimarked.

Mer spesifikt vil det investeres mer i utbygging av grønn energi, deriblant: vind-, sol-, geotermisk-, vann- og atomkraft. 

Les mer på Energi og Klima her
 


+CityxChange på ERRIN-event

12. desember var vi hos European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) for å høre om «regulatoriske sandkasser» for energisektoren. Regulatoriske sandkasser er designet for å fasilitere testing av innovasjon i et kontrollert og ekte miljø, slik vi ser blant annet på Brattøra og Sluppen i Trondheim.

Bjørn Ove Berthelsen fra Trondheim kommune presenterte +CityxChange-prosjektet som nylig ble avsluttet i Trondheim. Berthelsen fortalte om resultatene fra fyrtårnbyen Trondheim, der de undersøkte løsninger innad norsk lovgivning, derav åpen handel av lokalt produsert energi i bestemte områder som i denne omgang var på Brattøra og Sluppen i Trondheim. 

I salen satt det tilhørere som jobber i de ulike generaldirektoratene (DG) i EU-kommisjonen, (tilsvarende norske departementer), med fagfeltene økonomi, forskning og innovasjon. De fikk høre Berthelsen fortelle om erfaringen og fordelene med å bruke «regulatory sandbox»-strategien for å teste løsninger og deretter utvikle reguleringer. Dette er nyttige og viktige innspill i EU-kommisjonens arbeid!
 
Du kan selv se live-oppdateringer fra Brattøra her
Bjørn Ove Berthelsen presenterer for representanter fra Kommisjonen. Foto: Trøndelags Europakontor

Hav er hovedtemaet for Europadagene 2024

Hold av dagen 7. Mai 2024. Da arrangeres Europadagene 2024, på Havet Arena i Trondheim. Tema for dagen er hav, og mer informasjon og påmelding til arrangementet kommer.


Europadagene er en konferanseserie Trøndelags Europakontor gjennomfører i godt fellesskap med våre medlemmer og samarbeidspartnere. Vi håper vi ser deg der!
 

Foto: Trøndelags Europakontor

Informasjons- og søknadsseminar om EUs utdanningsprogrammer

9. januar 2024 inviterer Statsforvalteren i Trøndelag, KS, Trøndelag fylkeskommune og Trøndelags Europakontor, til informasjons- og søknadsseminar om EU’s utdanningsprogrammer for ungdom, barnehage, grunnskole og videregående skole.

Seminaret finner sted på Kimen Kulturhus, Stjørdal, kl. 09.30 til 15.00 – registrering, kaffe og rundstykke fra kl. 09.00. Frist for påmelding er 5. januar

Mange har allerede lang internasjonal erfaring fra vellykkede prosjekter med partnere i Europa, mens andre ligger i startgropa. I løpet av denne dagen får du en kort oversikt over eksisterende utdanningsprogrammer i EU for ungdom, oppvekst og grunnopplæring;  Erasmus+, Aktiv ungdom, E-Twinning med flere.

Eksempler på prosjekter vil også bli presentert.  Siste del av dagen har vi satt av til råd og tips og bistand til søknadsskriving. Det blir mulighet til å stille spørsmål, dele erfaringer, lære og forhåpentligvis inspirere hverandre!

Mer informasjon, program og påmelding finner du her.

European Sustainable Energy Week 2024

European Sustainable Energy Week (EUSEW) går av stabelen 11.-13. Juni 2024 i Brussel. Man kan også følge arrangementet på nett. Årets tema er “Net-Zero energy solutions for a competitive Europe”.

Allerede nå kan man melde interesse dersom man ønsker å arrangere såkalt policy session eller nomineres for EUSEW Awards. Søknader for å ha stand på Energy Fair åpner 16. januar 2024.

Søknad for policy session (Frist 19. januar 2024) 
Søknad for EUSEW Awards (Frist 1. februar 2024) 
Hjemmesiden til arrangementet finner du her
 

Foto: European Commission

Kalender 

9. januar 2024Informasjons- og søknadsseminar om EUs utdanningsprogrammer, Stjørdal
17.-18. januar 2024: Lynkurs: EU og EØS på 1-2-3, Brussel
20.-21. mars 2024European Research and Innovation days, Brussel og på nett
2.-5. april 2024Connecting Europe Days (Transportkonferanse), Brussel 
7. mai 2024: Europadagene (tema: havet), Trondheim
13.-19. mai 2024European Mental Health Week 2024, Brussel 
14.-15. mai 2024EU Arctic Forum and Indigenous People Dialogue 2024, Brussel 
11.-13. juni 2024: European Sustainable energy Week, Brussel og på nett 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen