Alt du trenger å vite om EUs helseprogram EU4Health

Bilde: Unsplash

 

EU4Health er EUs fjerde helseprogram og ble lansert i kjølvannet av koronapandemien. Programmet, som skal implementeres i perioden 2021-2027, skal bidra til å realisere EUs mer omfattende helseunion. Norge deltar på lik linje med EUs medlemsland, som betyr at norske aktører kan søke om prosjektstøtte.

 
Hva er EU4Health?

EU4Health er EUs hittil største helseprogram, med et budsjett på 5.3 milliarder euro. Bakgrunnen for programmet er krisen som oppstod i helsesektoren under koronapandemien. Både helsesystemer og beredskap i Europa måtte forbedres, og EU4Health kom på plass for å styrke samarbeidet mellom europeiske land og stake ut kursen mot en helseunion.

Programmet har fire hovedmål:

  • Forbedre helsen i befolkningen
  • Beskytte befolkningen mot grensekryssende helsetrusler
  • Forbedre tilgang til legemidler og medisinsk utstyr
  • Styrke helsesystemer så de er robuste og effektive

EU4Health administreres av EU-byrådet HaDEA gjennom arbeidsprogram, på oppdrag fra EU-kommisjonen. Arbeidsprogrammene har fem satsningsområder:

  • Kreft
  • Helseberedskap
  • Folkehelse
  • helsesystemer og -personell
  • Digitalisering

Nye utlysninger til prosjektfinansiering springer ut av disse satsningsområdene, og publiseres på HaDEAs nettsider

 
Helsedirektoratet koordinerer norsk deltagelse

Helsedirektoratet har ansvaret for norsk deltagelse i programmet. De har en egen nettside for EU4Health og informerer fortløpende om kommende utlysninger i et nyhetsbrev.

Meld deg på nyhetsbrevet her.

 
Hvilke muligheter finnes i EU4Health for norske aktører?

EU har blitt en av Norges viktigste samarbeidspartnere på helseområdet, noe som reflekteres i den nylig lanserte rapporten «Den europeiske vendingen». Rapporten er publisert av Helsedirektoratet, og beskriver mulighetene EUs helseunion gir norske aktører innenfor de fem satsningsområdene.

Les rapporten her.

 
Interessert i å søke prosjektstøtte? Dette må du tenke på.

Aktører fra offentlig, privat og sivil sektor kan søke på åpne utlysninger i EU4Health. Kravet er minimum tre institusjoner er fra tre forskjellige land, gjerne institusjoner som komplementerer hverandre. Forberedelsene bør gjøres god tid i forveien siden søknadsfristen er kort fra utlysningen publiseres (rundt 6-8 uker).

Utgangspunktet for forberedelsene er beskrivelsen i arbeidsprogrammet, som gir generell informasjon om mål, målgruppe og budsjett for kommende utlysninger.

EU4Health arbeidsprogram for 2024. 

Detaljert informasjon, inkludert det så kalte Call-dokumentet, publiseres på HaDEAs nettsider sammen med utlysningen. Når utlysningene er publisert holder HaDEA informasjonsseminarer.

Her er en oversikt over kommende utlysninger for 2024, kategorisert etter satsningsområde og inkludert tidspunkt for publisering:

18 nye åpne utlysninger fra EU4Health i 2024 – Helsedirektoratet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen