Er du vår nye trainee?- Trøndelags Europakontor og Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Er du samfunnsengasjert, nysgjerrig og opptatt av internasjonale forhold i en trøndersk kontekst? Da er du kanskje vår nye trainee!

Vi søker trainee som vil være koblet med Næringsforeningen i Trondheimsregionen i et toårig løp. Det første året vil du tilbringe hos Trøndelags Europakontor i Brussel mens det andre året tilbringes i Trondheim hos Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT).

Som trainee på Europakontoret får man et godt innblikk i kontorets daglige drift, samt at man bygger et stort nettverk med andre norske og utenlandske profesjonelle på tvers av organisasjoner i Brussel.

Søk her!

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver år 1 i Brussel

 • Hovedansvar for kontorets nyhetsbrev, publisering på hjemmesider og sosiale medier
 • Forberede og legge til rette for ulike arrangementer i Brussel og Trøndelag
 • Planlegge faglig opplegg for besøksgrupper fra medlemmer og være vertskap
 • Utforme temabaserte rapporter og sammendrag om pågående politikkutforming i EU
 • Være en brobygger mellom våre medlemmer og mulige eksterne prosjektpartnere
 • Kommunikasjonsarbeid og medlemskontakt – ha oversikt og innsikt i medlemmers satsingsområder
 • Nettverks- og relasjonsbygging
 • Enkelte administrative oppgaver for kontoret


Arbeidsoppgaver år 2 i Trondheim

Dette vil avklares underveis i traineeløpet i tett dialog med kandidaten og være avhengig av kandidatens interesser, kunnskap og pågående prosjekter.

Kvalifikasjoner

 • Krav om relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk, ytterligere andre europeiske språk er en fordel
 • Det er en fordel med kjennskap til EU/EØS, EUs programmer og strategier, europeisk samarbeid og erfaring med arbeid opp mot EU-systemet og/eller europeiske nettverk

Personlige egenskaper

En ideell kandidat er en lagspiller med gode samarbeidsevner som tar ansvar og initiativ. Du er løsningsorientert og evner å kombinere strategisk tenkning med konkretisering av fremdrift og handlingsplan. Du trives med å bygge relasjoner, er imøtekommende og er samfunnsengasjert.

Andre opplysninger

Trøndelags Europakontor i Brussel består av daglig leder, tre europarådgivere og én trainee.
Arbeidssted er Avenue des Arts 6, 1210 Saint-Josse-ten-Noode. Noe reisevirksomhet må påregnes, hovedsakelig til Trøndelag. Formell arbeidsgiver er Næringsforeningen i Trondheim og du vil inngå i Trainee Trøndelag sitt traineeprogram med tilhørende oppfølging som fellesaktiviteter og traineesamlinger i Trøndelag. Stillingen er gjort mulig gjennom SpareBank1 SMNs samfunnsutbytte – sammen får vi ting til å skje.

Om Trøndelags Europakontor

Trøndelags Europakontor er organisert som en forening. Trøndelags Europakontor skal være en strategisk rådgiver for medlemmene i dagsaktuelle EU- og EØS-saker. Gjennom kunnskapsdeling, kobling og tilrettelegging for aktiv dialog, knytter kontoret medlemmenes strategier og prioriteringer opp mot europeiske initiativ.

Dagens medlemmer er Trøndelag fylkeskommune, Statsforvalteren i Trøndelag, Namdal regionråd, Innherred regionråd, Trondheim kommune, SINTEF, Nord Universitet, NIBIO Steinkjer, Ruralis, IE-Fakultetet ved NTNU, Falstadsenteret, SpareBank 1 SMN, Aneo og Trondheim Havn.

Om Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) er en interesseorganisasjon som har 1.950 medlemsbedrifter med til sammen 50.000 ansatte.
Foreningen har i 162 år arbeidet for gode rammebetingelser og møteplasser for midtnorsk næringsliv, og NiTs 15 ansatte står bak om lag 150 seminarer og konferanser årlig. NiT er politisk uavhengig, og opptatt av et utviklende samarbeid mellom næringsliv, akademia og offentlige myndigheter.

FNs bærekraftsmål er en viktig rettesnor for vårt daglige arbeid for å fremme nye grønne løsninger, bidra til kommersialisering av ny teknologi og styrke kompetanse og mangfold i regionens arbeidsliv.

NiTs hovedkontor ligger i Dronningens gate 12 sentralt i Trondheim.

Kontaktpersoner
Håvard Tangvik, daglig leder Trøndelags Europakontor, +47 993 01 868

Kenneth Stoltz, kommunikasjonsansvarlig Næringsforeningen i Trondheimsregionen,

+47 986 66 596.

Søk her!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen