Nyhetsbrev- april 2024

Har du meldt deg på Europadagene 2024?

7. mai inviterer Trøndelags Europakontor med medlemmer og samarbeidspartnere til Europadagene 2024 på Havet Arena i Trondheim. Temaet er “hav”. Gjennom de tre bolkene blå-grønn sirkulærøkonomi, hydrogen og mobilitet på havet vil du få innblikk i potensialet trøndersk innovasjon har i havsektoren, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Påmeldingsfrist er 26. april.

Du vil blant annet høre fra fylkesordfører Tomas Iver Hallem, EUs ambassadør til Norge Nicolas de La Grandville, og havfotografen og eventyreren Christian Clauwers.

Meld deg på her!


Foto: Terje Pedersen, NTB

Norge i EØS 2012-2024- Utredningen overlevert til utenriksministeren

Utenriksminister Espen Barth Eide mottok nylig den lenge ventede EØS-utredningen. Utvalget bak rapporten, utpekt av regjeringen i mai 2022, har gjennomgått Norges forhold til EØS-avtalen og andre EU-avtaler de siste ti årene. Det uavhengige utvalgets formål har vært å evaluere Norges erfaringer med EØS-samarbeidet i løpet av de siste ti årene. Utvalgets oppdrag strakte seg også til å gi råd om hvordan norske interesser best kan ivaretas i samarbeidet med EU innenfor rammene av EØS. Som en del av sin undersøkelse har kommisjonen også gransket erfaringene til land som Storbritannia, Sveits og Canada med deres ulike former for samarbeid med EU.

Utredningen viser tydelig at EØS-avtalen har vært til stor fordel for Norge både for næringslivet og norske borgere, mente utenriksministeren. Han la videre til at rapporten gir anbefalinger for hvordan Norge best kan håndtere avtalen og gripe mulighetene den gir. Rapporten, som kommer i en tid med betydelig internasjonal spenning og EU-utvikling, legger også vekt på betydningen av EØS-avtalen for å opprettholde Norges forhold til EU (og europeiske nabostater). Dette sees spesielt i sammenheng med Brexit, erfaringer fra pandemien og dens virkninger, og i særdeleshet krigen i Ukraina.

Les mer.


Foto: Unsplash

Rekordlave utslipp siden ETS kom på plass

I fjor ble det registrert rekordlave utslipp under det europeiske kvotehandelssystemet (ETS) siden lanseringen i 2005. Hovedgrunnen er kraftsektorens enorme progresjon i avkarbonisering, blant annet med større utvikling av sol- og vindkraft. Sektoren oppnådde en samlet reduksjon av utslipp med 24%. Til sammen falt utslippene under ETS med hele 15.5% i 2023.

ETS er en del av EØS-avtalen, dermed er Norge også med på denne satsingen. I januar ble maritim transport innlemmet i ETS, men det har ikke kommet noen rapporteringer på denne endringen enda.

Siden 2005 har utslippene i ETS blitt redusert med 47%. Fit for 55-pakken økte EUs 2030-mål fra 43% til 62%, og ved å inkludere flere kvotepliktige sektorer forventes det en større nedgang i utslipp i årene som kommer.

Les mer.


Foto: Digdir

Norge lanserer egen strategi for norsk deltakelse i DIGITAL Europa

10. april lanserte Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung ny strategi for norsk deltakelse i EU-programmet DIGITAL. Dette betyr at offentlig sektor og små- og mellomstore bedrifter vil kunne samarbeide tett med EU om bl.a. kunstig intelligens og digital sikkerhet, og få tilgang på superdatamaskiner.

Deltakelsen er viktig for Norge i møtet med den digitale og grønne omstillingen. Det vil styrke konkurransekraft og innovasjonsevne i norsk næringsliv, og gi tilgang til ny kunnskap og verktøy om digitaliseringsområdet. DIGITAL-programmet inneholder seks områder, og digital sikkerhet har en sentral plass i alle. Norges strategi omfatter konkrete tiltak og prioriteringer slik at vi skal få mest mulig ut av deltagelsen.

Les mer.


Foto: Unsplash

Kommisjonen presenterer et forslag om en felles europeisk grad


I slutten av mars presenterte EU-kommisjonen et forslag om å utarbeide en felles europeisk grad for å fostre tettere samarbeid på tvers av landegrenser i den europeiske utdanningssektoren. Gjennom flere tiltak vil forslaget øke mobilitet, fremheve innovative pedagogiske tilbud, og forbedre kvalitetssikringsprosesser.

Forslaget om et felles gradsprogram begrunnes med at det vil gjøre det enklere å møte globale utfordringer, og skal sikre at fremtidige generasjoner har de nødvendige ferdighetene i det grønne og digitale skiftet. Fremover skal forslaget diskuteres i Rådet sammen med nøkkelpersoner innen høyere utdanning. Rådet, medlemsstater, universiteter, studenter og andre partnere vil bli inkludert i prosessen for å gjøre forslaget til en realitet.

Les mer.


Vil du jobbe med bærekraft i hjertet av Europa?

Trøndelags Europakontor har i samarbeid med SpareBank 1 SMN en ledig treårig heltidsstilling som rådgiver/seniorrådgiver taksonomi. Her vil du jobbe fra “hjertet i Europa”, Brussel, på vegne av våre 14 trønderske medlemmer fra akademia, næringsliv og offentlig sektor. Vår visjon er “Et innovativt Trøndelag i Europa”.

Du vil jobbe tett med foreningens medlemmer, eksterne samarbeidspartnere, europeiske nettverk og andre aktører. I rollen vil du ha varierte arbeidsoppgaver og stort rom for faglig utvikling, samt mulighet til å få internasjonal arbeidserfaring. Stillingen rapporterer til daglig leder. Du vil være et viktig bindeledd mellom beslutningsmiljøene i Europa og næringslivet i Midt-Norge, og vil derfor ha mye tilstedeværelse her i regionen. Når du er i Trondheim vil du ha arbeidssted i Søndre gate, sammen med bærekraftavdelingen i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN.

Les mer.


Foto: Interreg

Interreg Europa med nye utlysninger

Interreg Europa-programmet er dedikert til å fostre samarbeidsprosjekter på tvers av regioner. Programmet omfatter alle EU-land, Norge (alle fylker) og Sveits og har som mål å forbedre gjennomføringen av regional utviklingspolitikk gjennom utveksling av erfaring og god praksis. Dette er tredje runde med utlysninger, med frist 7. juni 2024.

Les mer.


Kalender

25.-26. april: Horizon Europe info days, på nett
7. mai: Europadagene (tema: havet), Trondheim
13.-19. mai: European Mental Health Week 2024, Brussel
14.-15. mai: EU Arctic Forum and Indigenous People Dialogue 2024, Brussel
27.-28. mai: Sustainable Tourism Mobility Fourm- POLIS Network, Breda, Nederland
29.-30. mai: Green Week 2024: Towards a water resilient Europe, Brussel
6.-9. juni: Valg til EU parlamentet
11.-13. juni: European Sustainable energy Week, Brussel og på nett

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen