Pressemelding: Programmet for Europadagene 2024 er klart!

Hydrogen, blå-grønn sirkulærøkonomi og mobilitet på havet blir hovedtemaene på konferansen Europadagene 2024 i Trondheim 7. mai.

På den årlige konferansen til Trøndelags Europakontor Europadagene vil du få innblikk i potensialet trøndersk innovasjon har i havsektoren, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Konferansen arrangeres i samarbeid med Trøndelag Fylkeskommune, Horisont Trøndelag, Sintef, Innovasjon Norge Trøndelag, Fremtidens Industri og Trondheim Havn.

Du vil høre fra fylkesordfører i Trøndelag Tomas Iver Hallem om betydningen av havet for regionen og EUs ambassadør til Norge Nicolas de La Grandville om EUs «Europadagen». Christian Clauwers, belgisk havfotograf og eventyrer, viser hvordan klimaendringene påvirker verdenshavene med bilder fra ekskursjoner han har vært på.

− Havet spiller en nøkkelrolle for livet på jorda. Fremover skal vi høste mer av det samtidig som vi skal bevare, restaurere og jobbe for et sunnere hav. På Europadagene 2024 skal vi diskutere EUs strategier og konkrete løsninger fra Trøndelag. Vi gleder oss! sier Håvard Tangvik, daglig leder ved Trøndelags Europakontor.

Meld deg på Europadagene 2024

 
EU byr på stort potensiale for innovasjon og utvikling

På Europadagene presenteres EUs strategier for sirkulærøkonomi, hydrogen og mobilitet. Forskningsrådet vil fortelle om «Samfunnsoppdrag sunne hav», og du vil få praktiske eksempler fra bedrifter innenfor sektorene i Trøndelag. Hver bolk avsluttes med paneldiskusjon mellom forskere, EU-eksperter og industri om muligheter og barrierer for innovasjon og utvikling i havsektoren i Trøndelag.

– Europa står ved en kritisk korsvei, der muligheten til å forme en bærekraftig fremtid for våre hav er større enn noen gang. For trønderske aktører representerer dette en unik mulighet til å plassere seg i spissen av denne utviklingen. Gjennom deltakelse på Europadagene 2024 i Trondheim, understreker vi viktigheten av regional innovasjon i møte med EUs ambisiøse mål. Det er gjennom samarbeid og innovasjon at Trøndelag kan bidra til en grønnere, mer bærekraftig fremtid, og samtidig utnytte de omfattende mulighetene som EU-markedet tilbyr, sier Linda Cathrine Hald, EU-rådgiver for Havrom.

Verdens første havgående hydrogenbåt i Trøndelag vil også bli presentert, og konferansedeltagerne vil få innblikk i hva det betyr for et Hydrogen Valley-prosjekt å vises på EUs Mission Innovation Valley platform.

Se hele programmet her 

 

FAKTA om Europadagene

Europadagene er en konferanseserie som arrangeres årlig i Trøndelag av Trøndelags Europakontor med medlemmer og samarbeidspartnere. Målet er å synliggjøre mulighetene i EU for trønderske aktører. De siste årene har vi hatt fokus på demokrati og menneskerettigheter (2023), energi og mobilitet (2022) og bioøkonomi (2021). I år er temaet “hav.”

Kontakt
Katinka Sætersdal Remøe, Europarådgiver (kommunikasjon), Trøndelags Europakontor

Håvard Tangvik, Daglig leder, Trøndelags Europakontor

 

Dette er Trøndelags Europakontor

Trøndelags Europakontor i Brussel er en medlemsforening bestående av organisasjoner fra offentlig sektor, næringsliv og akademia i Trøndelag. Kontorets oppdrag er å være en strategisk rådgiver i dagsaktuelle EU- og EØS-saker. Gjennom kunnskapsdeling, kobling og tilrettelegging hjelper kontoret sine medlemmer med å se mulighetene i europeiske programmer og samarbeid.

Les mer på Trøndelags Europakontors nettsider.

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen