Innspillskonferanse til EUs 10. rammeprogram for forskning og innovasjon

-

Norges forskningsråd, Drammensveien 288, Oslo

EU skal etter planen lansere det tiende rammeprogrammet for forskning og innovasjon (“FP10”) i 2028, og Forskningsrådet har allerede startet forberedelsene.

• Hvilke erfaringer har norske aktører gjort med Horisont Europa?
• Hva bør videreføres og hva bør forbedres eller endres?
• Hva bør være norske hovedprioriteringer for FP10?

Dette er spørsmål vi ønsker svar på når Forskningsrådet i samarbeid med Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Innovasjon Norge arrangerer en åpen konferanse 7. mars.

Du finner programmet på Forskningsrådets hjemmesider.

Den innledende plenumssesjonen vil bli strømmet.

Detaljer

Arrangør

Forskningsrådet

Påmeldingsfrist

Tema

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen