Trøndelag i møte med Europa – Europadagene 2020 i Trondheim og på Steinkjer

16.-20. mars kommer Europa til Trøndelag! Europadagene 2020 vil gi Trøndelag et møte med Europa, med formål om å inspirere og medvirke til økt samhandling og samskaping. 

Søker du ny kunnskap for innovasjon i din organisasjon eller bedrift? Ønsker du å utvikle et tettere nettverk med ulike organisasjoner, bedrifter eller aktører i Europa? Er du nysgjerrig på hva den europeiske grønne avtalen innebærer? Ønsker du mer innsikt i hva EU og EØS-avtalen er og hva det betyr for oss? Er svaret ja på noe av dette, bør du se nærmere på programmet til Europadagene i Trøndelag.

I underkant av tyve ulike arrangementer i Trondheim og på Steinkjer vil gi trøndere innsikt i en rekke av EUs kunnskaps- og innovasjonsprogrammer, deriblant verdens største forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa, Kreativt Europa for kulturell og kreativ sektor, EØS-midlene for bilateralt samarbeid med offentlig sektor, næringsliv, kulturaktører og forskningsmiljøer og Erasmus+ Sports for idrettslag og frivillig sektor. I tillegg vil sentrale temaer for utvikling i Europa, som for eksempel hvordan involvere innbyggere tettere i politikkutforming og samfunnsutvikling, årsaker til at Europa står overfor demokratiutfordringer og EUs nye grønne avtale, belyses og debatteres. Europadagene varmes opp med et kræsjkurs i EU og EØS-avtalen. 

Europadagene koordineres av Trøndelags Europakontor og EUs delegasjon til Norge, og blir arrangert i samarbeid med Trøndelags Fylkeskommune, Nord Universitet, NIBIO, SINTEF, Trondheim kommune, Verdal kommune, Levanger kommune, Inn-Trøndelagsregionen, SpareBank 1 SMN, DNB, TrønderEnergi, Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Steinkjer Næringsforum, NHO Brussel, Kulturrådet, Norges forskningsråd, Diku, Bufdir og Innovasjon Norge. 

Grip mulighetene når Europa kommer til Trøndelag! Utforsk programmet på europadagene.no, og meld deg på her.