En klimabølge skyller over Europa

Den Europeiske Unions Europeiske Grønne Avtale har ambisjon om å gjøre Europa til det første klimanøytrale kontinentet innen 2050. For at dette skal bli en realitet må EU sette inn en rekke virkemidler, og det er avgjørende at alle blir med på omstillingen. Hva innebærer egentlig det, og hva har det å si for Norge og Trøndelag?

Er du vår nye praktikant eller trainee?

Trøndelags Europakontor søker både praktikant og trainee for oppstart høsten 2020 ved kontoret i Brussel. Praktikantoppholdet vil ha en lengde et semester, mens traineestilingen går frem til utgangen av juni 2021.