Påskehilsen fra Brussel

 

Trøndelags Europakontor går inn i påska i et vårlig Brussel. Her, som i Norge, er de aller fleste restriksjoner fjernet og samfunnet har åpnet opp. For vår del har det betydd at vi har mottatt besøk fra Trøndelag og hatt mulighet til å delta fysisk på møter sammen med de andre regionskontorene og samarbeidspartnere her nede. Nå ser vi frem til å planlegge nye besøk og gjennomføre planer som har blitt forskjøvet flere ganger de siste to årene.

Siden sist har kontoret nå blitt fulltallig etter at Kaja Elisabeth Dypvik startet i februar. Vi har også flyttet inn i nye kontorlokaler i Avenue des Arts 6 og vi gleder oss ta imot besøk her.

Som alle andre i Brussel merker vi den hektiske møteaktiviteten i Den europeiske union (EU) og NATO i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina. EU viser tydeligere enn på lenge både handlekraft og felles front. Vi følger med og følger opp det som kommer av relevanse for våre medlemmer.
 
Vi ønsker alle ei god påske!
 
Hilsen Christoffer, Kaja og Håvard

Foto: Trøndelags Europakontor


Vi har fått en ny kollega
 

I februar startet Kaja Elisabeth Dypvik i jobben som europarådgiver ved Trøndelags Europakontor. Statsviteren fra Steinkjer har de siste to årene bodd og arbeidet i Luxembourg. Hun sier selv at det har vært en lærerik og spennende oppstart og gleder seg til fortsettelsen.

Bli litt bedre kjent med kontorets nyeste tilskudd her.

Foto: Hanna Huglen Revheim.


Vårens første Brusselbesøk og Trøndelagstur
 

Med gjenåpning av samfunnene i Norge og Europa fikk vi vårens første Brusselbesøk i slutten av mars. RENERGY-klyngen med SINTEF og Trønderenergi hadde fine og travle dager i EU-kvartalet. På programmet var møter med SINTEFs Brusselkontor, Trøndelags Europakontor, EERA, Innovasjon Norge, NHO, Energi Norge og Eirik Lønning – nasjonal ekspert hos Kommisjonen. Fokus for besøkene var hvordan EU-institusjonene fungerer, viktigheten av å følge med og også selv proaktivt ta del i utviklingen, samt hvordan en i større grad kan dra nytte av mulighetene i rammeprogrammene. I tillegg ble det særlig fokus på energi og den endrede geopolitiske situasjonen Europa og verden nå opplever. Ettersom kontoret skiftet lokaler 1. april, ble dette også det siste besøket i våre gamle lokaler. Nå ser vi fram til flere besøk i nytt lokale – og vi er allerede i gang med å «plante» promotering i lokalenes fellesareal.

«Startup guide Trondheim» plassert i godt fellesskap med andre innovative byer, i etasjens felles bokhylle.

Siste uken av mars var også Trøndelags Europakontor på tur til Trøndelag. Gjennom det regionale EU-nettverket Horisont Trøndelag, arrangerte vi to infomøter om Horisont Europa, et i Namsos og et i Steinkjer. Møtene vitner om stor interesse og nysgjerrighet omkring europeiske muligheter og hvordan vår region kan styrke vår allerede sterke posisjon. Nettverket er i gang med planlegging av lignende infomøter andre steder i regionen og håper på mange interesserte. Vi vil sende ut informasjon om dette senere. Turen inneholdt også deltakelse på konferansene Tech Port og Energy Transition i Trondheim. Det er tydelig at verden trenger internasjonalt samarbeid og koordinering for å nå felles klimamål – og som klimaminister Espen Barth Eide skriver, er Trøndelag «midt i smørøyet» med gode miljøer i næring, offentlig sektor og forskning og innovasjon som evner å samarbeide tett og å skape innovative og bærekraftige løsninger.


Europadagene 2022

Scandic Lerkendal
 Onsdag 1. juni – torsdag 2. juni


Forhåndsregistrering her!
 Gratis deltakelse

Trøndelags Europakontor og samarbeidspartnere ønsker velkommen til Europadagene 2022. Tema for Europadagene blir fremtidens mobilitet, transport og samferdsel i Trøndelag og Europa. Arrangementet vil foregå over to dager på Scandic Lerkendal i Trondheim.

Dag 1 vil øke kunnskap og bevisstgjøring rundt aktuelle strategier og pågående omstillinger i Europa og Trøndelag. Disse byr på både utfordringer og nye muligheter for hele samfunnet, inkludert næringsliv, offentlig sektor, FoUI-sektoren og enkeltpersoner.

Dag 2 arrangeres av Horisont Trøndelag, og fokuserer på EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, og de mulighetene dette programmet byr på for trønderske aktører. Under dag 2 vil det også arrangeres prosjektverksted.

 Arrangementet vil se nærmere på spørsmål som:

  • Hvorfor og hvordan skal transportsektoren omstilles?
  • Hvordan ser fremtidens mobilitet ut i Trøndelag?
  • Hvilke styrker og fortrinn besitter trønderske aktører allerede?
  • Hvordan kan EU-forskning bidra til grønnere og smartere mobilitet i Trøndelag?

Vi ber deg om å sette av datoene, og oppmuntrer deg til å forhåndsregistrere deg her. Følg med på våre hjemmesider og Trøndelags Europakontors sosiale medier for mer informasjon og endelig program. Vi vil kontakte påmeldte deltakere når det endelige programmet er klart, og deltakere under dag 2 vil også få muligheten til å velge prosjektverkstedet de ønsker å delta på.

Deltakelse på Europadagene er gratis. 

Foto: Trøndelags Europakontor


EU fremlegger banebrytende sirkulærøkonomipakke
 

Forrige uke la Europakommisjonen frem en pakke med regelverk for sirkulær økonomi. Pakken anses som en av grunnsteinene i EUs Green Deal, den grønne given. Målsetningen er å gjøre bærekraftige produkter til markedsnormen og fremme sirkulære forretningsmodeller slik at produkter varer lengre, er lettere å reparere og resirkulere. For å sikre dette inneholder pakken forslag til både nytt og revidert regelverk som skal styrke EUs konkurranseevne samtidig som miljøet og forbrukerne hensyntas. Det er særlig fokus på ressurskrevende sektorer hvor potensialet for sirkularitet er stort, eksempelvis elektronikk, batterier, innpakning, plastikk, tekstiler og i byggebransjen.

Det foreslås også å utvide varegruppene som er underlagt det nåværende økodesigndirektivet, som utvides med alle fysiske varer i det indre marked, med unntak av mat, fôr og medisiner.

Kommisjonen ønsker også å etablere digitale produktpass for alle regulerte produkter. Her ser man for seg en ordning som ligner den velkjente energimerkingen. Produktinformasjonen vil derfor kunne klassifiseres for enklere sammenligning, eksempelvis med stempel fra ‘A-G’.

Les mer her på kommisjonens sider her (engelsk)
Les mer på regjeringens sider her (norsk)

Foto: European Commission


Strategisk kompass – EUs handlingsplan for en sterkere europeisk sikkerhets- og forsvarspolitikk
 

EU har nå vedtatt en ambisiøs handlingsplan, strategisk kompass, for å styrke europeisk forsvars- og sikkerhetspolitikk frem mot 2030. Formålet er å gjøre EU til «en sterkere og mer kapabel sikkerhetsgarantist» og vedtaket har både blitt fremskyndet og revidert som følge av den russiske invasjonen av Ukraina. Hovedpunktene i planen er å etablere felles vurderinger av trusselbildet og utfordringer Unionen står overfor for å forbedre EUs felles samhandlings- og forsvarsevne. Det er også første gang et tilsvarende dokument inneholder konkrete handlingspunkter og en egen tidsramme for implementering av forsvars- og sikkerhetspolitiske tiltak.

EUs høyrepresentant for utenriks- og sikkerhetspolitikk, Joseph Borrell, understreker også betydningen av et godt transatlantisk forhold og NATOs rolle for Europas kollektive forsvar.

Les mer her.

Foto: European External Action Service (EEAS)


DiscoverEU
 

DiscoverEU er en konkurranse der europeiske 18-åringer kan vinne gratis interrailbilletter for å oppdage Europa med tog. Det ble lansert som et prøveprosjekt i EU-landene i 2018, og ble en braksuksess fra første stund. Fra og med i år er ordningen en del av Erasmus+-programmet, og dermed er også Norge med! 

Formålet med DiscoverEU er at ungdommer skal oppdage Europa, lære om andre kulturer, finne nye venner og utforske identitet mens de reiser så miljøvennlig som mulig. I år er det Europeisk ungdomsår og EU er ekstra rause med billettene – 70.000 europeiske ungdommer skal få sjansen til å reise. 35.000 billetter skal deles ut i vår, og 35.000 nye kommer i høst. Hvert land får en kvote billetter basert på innbyggertall, og vi vet enda ikke helt hvor stor Norges kvote blir. 

Første mulighet til å vinne billetter er allerede mellom 7. og 21. april. Da kan ungdommene velge om de vil reise selv eller sammen med vennene sine, og melde seg på konkurransen.

Teksten er fra BUFDIR – les mer om ordningen på deres side.

Foto: European Commission


Erasmus+ konferanse
 

BUFDIR inviterer til konferanse om ungdomsdelen av Erasmus+ i Oslo den 7. og 8. juni.
Gjennom Erasmus+ ungdom kan ungdomsarbeidere bidra til at ungdommer får delta i spennende prosjekter, får nye opplevelser og møter nye kulturer og venner. I tillegg kan du  få påfyll av ny kunnskap, lære nye og spennende metoder og utvikle deg faglig.
Konferansen er for deg som:

  • har lyst til å sette i gang med lokale og internasjonale ungdomsprosjekter
  • allerede har gjennomført prosjekter finansiert av Erasmus+ ungdom, og som lurer på hva som er siste nytt i programmet
  • vil vite mer om internasjonalt ungdomsarbeid
  • ønsker inspirasjon og nye ideer

BUFDIR inviterer både de som jobber direkte med ungdommer og de som er involvert i ungdomsarbeid på annet vis, f.eks. som leder for kultur og oppvekst eller beslutningstaker i kommunen.

Her er mer informasjon om konferansen.  

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen