Nyhetsbrev- november 2023

To nye ansatte!

I midten av oktober hadde vi gleden av å ønske to nye ansatte velkomne til Trøndelags Europakontor. Thor Axel Gamst Straume er EU-rådgiver for energi og mobilitet, og Katinka Sætersdal Remøe er rådgiver på kommunikasjon.

Les mer om Thor Axel her.

Les mer om Katinka her.

Vi ønsker dem begge hjertelig velkommen!

Foto: Privat


Regional utvikling i fokus under European Week of Regions and Cities

9.- 12. oktober ble By- og regionsuka holdt i Brussel. Her belyste flere arrangementer viktigheten av regionale initiativer for blant annet politisk utvikling og gjennomføring av klimatiltak.

Trøndelags Europakontor bidro med å være vertskap for et side-arrangement organisert av European Regional Research and Innovation Network (ERRIN). Temaet var regional klimatilpasning, der deltakerne fikk høre om tiltak både i Norge, Frankrike, og Finland. SINTEFs Berit Time viste til prosjektet «Klima 2050» og fremdriften de har hatt med klimatilpasning i Trondheim.

Foto: Trøndelags Europakontor


Ny rapport om matberedskap

En ny rapport om matberedskap viser at norske matforsyningskjeder er robuste for hendelser i internasjonale markeder som for eksempel en energikrise. Derimot er de mer sårbare dersom det oppstår handelskonflikter og handelsrestriksjoner. Rapporten har blitt utarbeidet av Oslo Economics, på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, og i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), SINTEF Ocean og Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Rapporten tar for seg analyser av sårbarheter i globale forsyningslinjer, derav både råvarer og produkter knyttet til matproduksjon.

Her bidrar NIBIO med analyser av jordbruksbaserte verdikjeder, og SINTEF Ocean tar for seg analyser av fisk og sjømat, mineralgjødsel og vannrensing.

Du kan lese rapporten her.


Foto: NIBIO og SINTEFNorge skal vurdere om CBAM skal inlemmes i EØS-avtalen

EU skal innføre en ny ordning for betaling av utslipp under produksjon av varer som blir importert til EU. Regjeringens vurdering er at Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM, ikke er EØS-relevant og at Norge dermed ikke er rettslig forpliktet til å innføre systemet.

Norge skal likevel diskutere med EU og EFTA-landene om forordningen skal innlemmes i EØS-avtalen eller om den skal inkluderes i norsk rett på annet vis.

Foto: NUPI


EUs nye vindkraftpakke

I slutten av oktober ble det lagt frem en ny vindkraftpakke som skal bistå EU i å nå målet om mer fornybar energi i energimiksen innen 2030. Pakken baserer seg på seks søyler: Samarbeid mellom Kommisjonen og medlemslandene for akselerert regulatorisk behandling; forbedret anbudsmodell; bedre finansiering; sikre rettferdige internasjonale markedsforhold for en konkurransedyktig vindkraftindustri; kompetanse; og næringens deltakelse og medlemslandenes forpliktelser.

Kort fortalt vil vindkraft få en større rolle i energiomstillingen, og de seks søylene ligger til grunn som en handlingsplan for å nå de satte klimamålene for 2030.6th EU-Norway Energy Conference

Norge og EU samarbeider tett på energi, og karbonfangst, havvind og hydrogen var sentrale temaer når den sjette EU-Norway Energy Conference ble holdt i Brussel 24. oktober. Olje- og energiminister Terje Aasland og Europakommisjonens energikommisær Kadri Simson åpnet konferansen, der begge partene snakket om hvor viktig energisamarbeidet mellom Norge og EU er.

Olje- og energiminister Aasland påpekte videre hvor viktig det er for Norge å være en stabil og forutsigbar leverandør av energi til Europa i årene fremover.

Foto: European CommissionHer er Europakommisjonens arbeidsprogram for 2024

Arbeidsprogrammet “Delivering today and preparing for tomorrow” for 2024 ble lagt frem 17. oktober. Det skal dra i land de siste målene for den nåværende Kommisjonens arbeidsperiode før valget i Europaparlamentet i juni 2024.

Programmet består av 15 nye initiativer fordelt på de seks hovedsatsingene i Kommisjonens arbeidsplan for 2019-2024. Ett av initiativene er EUs nye vindkraftpakke som vi omtaler i en en egen sak i dette nyhetsbrevet. De andre initiativene fokuserer blant annet på karbonfangst- og lagring, klimamål for 2040, kunstig intelligens, bioteknologi, europeisk forsvar og bekjempelse av menneskesmugling.

Du kan lese hele arbeidsprogrammet (engelsk) her.

Foto: European CommissionNorge og EU skal bli enige om EØS-kontingenten innen desember

I løpet av november skal Norge og EU bli enige om de skal inngå en ny avtale om EØS-kontingent og markedsadgang for fisk og sjømat. Forhandlingene har vært på bordet siden juni 2022, og nå sier utenriksminister Espen Barth Eide at partene vil bli enige innen 1. desember.

Flere av EUs fattigste land er avhengige av EØS-midlene og dermed kan flere prosjekter bli satt på vent dersom ordningen går tom for penger. Samtidig vil Norge og Island ha bedre markedstilgang til sjømat i EU, dermed haster det for partene å komme til enighet.

Les mer om forhandlingene her.Zeabuz vant to kategorier i European Startup Prize for Mobility!

I slutten av oktober ble European Startup Prize for Mobility holdt i Brussel, og Zeabuz vant hele to priser i kategoriene Urban mobility og River mobility. Zeabuz har dermed hevdet seg blant mer enn 700 konkurrenter, der alle har et felles mål om å skape en bærekraftig fremtid.

Trøndelags Europakontor gratulerer!

Foto: ZeabuzToppkarakter i klimaomstilling

Trondheim kommune har for andre år på rad fått toppkarakter i klima- og miljørapportering av CDP, en internasjonal organisasjon som vurderer bedrifter, regioner, og offentlig administrasjons arbeid i klimarapportering.

Som Kristian Dahlberg Hauge skriver i sitt Linkedin-innlegg, “En plassering øverst på CDP sin A-liste er et kvalitetsstempel å Trondheim kommunes klimaledelsesarbeid!”

Les mer om utmerkelsen her.

Bilde av 8 personer fra forskjellige europeiske byer som mottar pris for klimaomstilling i Paris i 2022. Blant de åtte er Kristian Dahlberg Hauge fra Trondheim kommune.

Foto: Trondheim kommune


Kalender

20. – 24. november: EU Hydrogen Week, Brussel
4. – 5. desember: Food 2030: Green and Resilient Food Systems, Brussel og på nett
17. – 18. januar 2024: Lynkurs i EU/EØS, Brussel
7. mai 2024: Europadagene (tema: havet), Trondheim
11. – 14. juni 2024: European Sustainable Energy Week, Brussel og på nett

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen