Nyhetsbrev- februar 2024

Foto: Unsplash

EU-Kommisjonen foreslår nye klimamål for 2040

EU-kommisjonen lanserte i februar sin anbefaling om klimamålene for 2040. EU skal redusere klimagassutslippene med 90% i forhold til utslipp fra 1990 for å oppnå klimanøytralitet innen 2050. Dette målet er i tråd med vitenskapelige anbefalinger og internasjonale forpliktelser, eksempelvis Parisavtalen. Blant annet fangst og lagring av CO2 står sentralt, samt Net Zero Industry Act som det nylig ble enighet om i EU.

Den neste kommisjonen, som kommer på plass etter Europavalget i juni 2024, får i oppgave å gjennomføre bredere implementering av CCS og Net Zero Industry Act.

Les mer om klimamål 2040 her.


Foto: EU-Kommisjonen

Bedre oversikt over finansieringsmuligheter for distriktene med Rural Toolkit

6. februar lanserte Kommisjonen «Rural Toolkit», en verktøykasse som skal gi bedre oversikt over tilgjengelige finansieringsmuligheter og prosjekteksempler, som er rettet mot distriktsområder. Dette er et av tiltakene i EUs rurale visjon 2040, der målet er å legge til rette for at lokale institusjoner, bedrifter, organisasjoner og individer i distriktene kan navigere og ta i bruk EUs finansierings-muligheter.

Verktøykassen tilgjengeliggjør også muligheter utenfor Horisont Europa og Interreg-programmene, og vil etter hvert gi en oversikt over informasjonsdager om slike finansieringsmuligheter.

Les mer om Rural Toolkit her.


Foto: Unsplash

Rapport om det indre marked og konkurransedyktighet

I begynnelsen av februar publiserte EU Kommisjonen sin årlige rapport som omfatter det indre marked og EUs konkurransedyktighet. Rapporten går systematisk gjennom tema som sirkularitet, digitalisering, og utdanning, og tar for seg viktige verktøy som er igangsatt for å styrke europeisk konkurransedyktighet, blant annet Critical Raw Materials Act og EUs innovasjonsfond.

Rapporten viser til verktøy og mekanismer som må styrkes og videreføres for å forsterke konkurransedyktighet i det indre marked, blant annet effektiv implementering av regler for det indre marked, offentlig finansiering, oversettelse av forskning til praktiske handlinger, og å dekke forespørsel av ferdigheter på arbeidsmarkedet.

Les hele rapporten (engelsk) her.


Foto: Unsplash

Norge utnevnt som koordinator for felleseuropeisk helseprosjekt

Norge skal koordinere det felleseuropeiske helseprosjektet Joint Action Prevent Non-Communicable Diseases (JA Prevent NCD) som nylig ble lansert av EU. Prosjektet finansieres av EUs helseprogram EU4Health, går over fire år og skal forebygge ikke-smittsomme folkesykdommer som kreft, diabetes og hjerte- og karsykdommer. Med Norge ved roret, gjennom Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, skal 25 europeiske land jobbe sammen om forebyggingsstrategier.

Les mer på JA PreventNCDs nettsider.


Seminar: Hvilke muligheter ligger i norsk deltakelse i EUs helseprogram?

EU4Health, EUs fjerde helseprogram, er et finansieringsinstrument for å realisere EUs helseunion. Norge har deltatt i EU4Health siden 2021, og i desember 2023 åpnet EU-kommisjonen for norsk deltagelse i EUs helseunion.

29. februar 2024 arrangerer Helsedirektoratet et seminar om hvilke muligheter norsk deltagelse i EUs helseprogram gir. Seminaret informerer også om åpne utlysninger og det er mulig å delta digitalt.

Mer informasjon på Helsedirektoratet.


Foto: Unsplash

Danmark søker partnere til et prosjekt om interkommunal forvaltning av Odensefjorden

Gjennom vårt nettverk ERRIN har vi fått vite at Odense i sør-Danmark søker partnere til et Horisont Europa prosjekt om interkommunal forvaltning av Odensefjorden innen 2027, med bakgrunn i Water Framework Directive. Odensefjorden er regionens største fjord, der fem kommuner deler forvaltning av området som består av jordbruk, vann- og naturreservat, skog, landsbyer, og byer som Odense. Partnerskapet vil knytte de forskjellige feltene tettere sammen med mer holistisk planlegging.

For mer informasjon kan man kontakte Helle Bech fra Sør-Danmarks EU kontor ([email protected]), eller besøke deres nettside.

Det bes om å melde interesse innen 31. juli 2024, men ta gjerne kontakt med oss først dersom det er ønskelig.


Foto: Vetenskapsrådet

Info-dag: Hva er COST, og hvorfor skal vi være med?

Det europeiske nettverket for samarbeid på forskning og teknologi, COST, inviterer til en felles nordisk info-dag 23. april i regi av det svenske forskningsrådet.

Seminaret er åpent for forskere og innovatører fra alle fagfelt, der målet er å informere forskningsmiljøet i de nordiske landene om hvordan de kan delta i COST Actions eller sende inn et COST Action-forslag, rollen og effekten av COST-programmet, og fordelene med COST.

Seminaret er digitalt, men krever forhåndsregistrering.

Les mer her.


Foto: Trøndelags Europakontor

Europadagene 2024

Hold av dagen 7. Mai 2024. Da arrangeres Europadagene 2024, på HAVET Arena i Trondheim. Tema for dagen er hav. Arrangementet er gratis men krever påmelding, og du kan allerede nå melde deg på her.

Følg med på våre nettsider for oppdateringer om program og innledere.

Europadagene er en konferanseserie Trøndelags Europakontor gjennomfører i godt fellesskap med våre medlemmer og samarbeidspartnere. Vi håper vi ser deg der!


Foto: den Flamske regjeringen

Konferanse: Translating the EU Green Deal

15. mars inviterer European Committee of the Regions og EU Parlamentet til en konferanse som vil fremheve hvordan det lokale nivået spiller en rolle i Fit for 55 og EUs grønne giv.

Her vil veien fremover for implementeringen av EUs grønne giv settes i fokus. Konferansen vil ha tre parallellsesjoner, som går på henholdsvis lokale løsninger i Fit for 55, planlegging av motstandsdyktige byer, og lokale grønne giv.

Påmeldingsfrist er 29. februar, og konferansen holdes fysisk i Brussel.
Les mer på konferansens hjemmesider.


Kalender

4.-8. mars: European Ocean Days, Brussel
18.-19. mars: European Summit of Regions and Cities, Mons, Belgia
20.-21. mars: European Research and Innovation days, Brussel og på nett
2.-5. april: Connecting Europe Days (Transportkonferanse), Brussel
9.-14. april: The Festival of the New european Bauhaus, Brussel
7. mai: Europadagene 2024, Trondheim
13.-19. mai: European Mental Health Week 2024, Brussel
14.-15. mai: EU Arctic Forum and Indigenous People Dialogue 2024, Brussel
11.-13. juni: European Sustainable energy Week, Brussel og på nett

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen