Nyhetsbrev- mars 2024

Foto: Unsplash

Alt du trenger å vite om EUs helseprogram EU4Health

EU4Health er EUs fjerde helseprogram og ble lansert i kjølvannet av koronapandemien. Programmet skal bidra til å realisere EUs mer omfattende helseunion.

I denne artikkelen får du informasjon om hva programmet inneholder, muligheter for norske aktører og tips til hvordan man søker på utlysninger. Artikkelen inneholder linker til de viktigste nettsidene for programmet.
Les mer


Foto: Unsplash

Formelt vedtak om naturrestaureringslov

27. februar vedtok EU Parlamentet offisielt en ny lov om restaurering av land- og havområder, med delmål mot 2030 og 2050. Den nye loven gjør det lovlig bindende for EUs medlemsland å restaurere økosystemer, habitater og dyrearter for å oppnå langsiktig og bærekraftig gjenoppretting av biologisk mangfold, og for å oppfylle internasjonale forpliktelser i tråd med EUs ambisjoner på klimatilpasning.

Blant annet skal det være restaureringstiltak for minst 20% av EUs land- og havområder innen 2030, som vil være et steg mot at alle økosystemer med behov for restaurering blir inkludert i tiltak innen 2050. Under de spesifiserte målene finner vi blant annet urbant landbruk, pollinerende insekter, marine økosystemer og koblinger mellom elveløp.


Les mer.


Foto: Unsplash

Hva er status for EUs samfunnsoppdrag Sunne hav, kystområder og vassdrag?

I begynnelsen av mars ble konferansen “Restoring our Oceans and Waters Forum” holdt i Brussel. Her ble det gitt en statusoppdatering på hvor langt EU har kommet med samfunnsoppdraget Sunne hav, kystområder og vassdrag (EU Mission: Restore our Ocean and Waters).

Dette ble blant annet nevnt :

  • Nå hentes finansiering fra andre programmer og støtteordninger enn kun Horisont Europa.
  • Samfunnsoppdraget har blitt innlemmet i lovlige rammeverk for naturrestaurering. Denne loven binder EU til å beskytte og restaurere både land- og vannområder med 20% innen 2030, og mot fullstendig restaurering innen 2050.
  • For å sikre flere og bedre partnerskap på hav og vann mellom forskningsaktører, bedrifter og I tillegg ble det garantert at et nytt kunnskaps- og innovasjonssamfunn (Knowledge an innovation Community= KIC) på vannforvaltning og marine ressurser skal etableres for at fokuset på hav og vann integreres bedre i partnerskap for forskningsaktører, bedrifter, og institusjoner.

Samtidig skulle konferansen mobilisere aktører for fremtidig gjennomføring av samfunnsoppdraget Sunne hav, kystområder og vassdrag. For videre arbeid ble det blant annet lagt vekt på mer scale-up av løsninger for hav-sektoren, og det jobbes med nye finansieringsmuligheter som skal gå hånd i hånd med Horisont Europa. Nå vil EU omstille seg til et “leverings-modus”, der de dermed skal integrere mer nasjonale og regionale midler for bedre implementering av løsninger.


Har du meldt deg på Europadagene 2024?

7. mai inviterer Trøndelags Europakontor med medlemmer og samarbeidspartnere til Europadagene 2024 på Havet Arena i Trondheim. Temaet er “hav”. Gjennom de tre bolkene blå-grønn sirkulærøkonomi, hydrogen og mobilitet på havet vil du få innblikk i potensialet trøndersk innovasjon har i havsektoren, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Du vil blant annet høre fra fylkesordfører Tomas Iver Hallem, EUs ambassadør til Norge Nicolas de La Grandville, og havfotografen og eventyreren Christian Clauwers.


Meld deg på her!


Er du vår nye trainee?

Er du samfunnsengasjert, nysgjerrig og opptatt av internasjonale forhold i en trøndersk kontekst? Da er du kanskje vår nye trainee!

I samarbeid med Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) søker vi en trainee til et to-årig løp. Det første året vil du tilbringe hos Trøndelags Europakontor i Brussel mens det andre året tilbringes i Trondheim hos NiT.

Les mer på våre hjemmesider og søk!


Foto: European Commission

Frist for å melde inn arrangement til European Week of Regions and Cities

Fristen for å melde seg på til å arrangere seminar på årets European Week of Regions and Cities (EWRC) er 2. april. EWRC arrangeres 7.-10. oktober og er dedikert til byer og regioner i Europa. Arrangementet retter søkelyset på viktigheten av lokal og regional utvikling og innovasjon, og er en møteplass for best-practices og inspirasjon for alle som jobber med by- og regional utvikling.
Les mer


Utlysninger: DIGITAL Europa-programmet

21. mars inviterte DIGITAL Europa Norge til et digitalt informasjonsmøte om de nye utlysningene i DIGITAL Europa. Utlysningene ligger under data, skytjenester og kunstig intelligens, avansert digital kompetanse, og avanserte digitale teknologier.

DIGITAL Europa er EUs investerings- og kapasitetsbyggingsprogram for digital omstilling og bruk av digitale teknologier i samfunn og næringsliv. Den norske innsatsen koordineres av Digdir, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Følg lenken under for å se opptak fra møtet, og lese mer om utlysningene.
Les mer.


Kalender

2.-5. april: Connecting Europe Days (Transportkonferanse), Brussel
9.-13. april: The Festival of the New european Bauhaus, Brussel
7. mai: Europadagene (tema: havet), Trondheim
13.-19. mai: European Mental Health Week 2024, Brussel
14.-15. mai: EU Arctic Forum and Indigenous People Dialogue 2024, Brussel
11.-13. juni: European Sustainable energy Week, Brussel og på nett

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen