Trøndelag Fylkeskommune med Guri Kunna videregående skole har blitt utnevnt til senter for fremragende yrkesutdanning (Center of Vocational Excellence) og tildeles 4 millioner euro. Centers of Vocational Excellence er en del av EU-programmet Erasmus+, som er den Europeiske Unions program for utdanning, sport og ungdom. Centers of Vocational Excellence er et pilotprosjekt tildelt utvalgte byer,&hellip

Les mer