– Språk er avgjørende for identiteten til et menneske. Midt blant oss lever et språk som er alvorlig utrydningstruet. Under 1000 mennesker snakker sørsamisk, skriver daglig leder, Heidi Fossland, i en kronikk først publisert i avisa Nidaros. Hun peker videre på behovet for å sette revitalisering av sørsamisk på den politiske agendaen i EUs institusjoner

Les mer