Nyhetsbrev – januar 2024


Hva ønsker du å se mer av i vårt nyhetsbrev?

Vi ønsker å gjøre nyhetsbrevet enda mer relevant for våre lesere og håper du har tid til å svare på noen korte spørsmål her.


Representanter fra Namdalen på lynkurs. Heidi Skaret Barsøe, Amund Lein, Håvard Strand, og Tor Erling Inderdal. Foto: Trøndelags Europakontor

Lynkurs for norske folkevalgte og ledere i EU & EØS

17.-18. januar inviterte de norske regionskontorene i Brussel og KS, i samarbeid med Norges Delegasjon til EU, folkevalgte fra hele Norge til Lynkurs: EU & EØS på 1-2-3. Med over 90 påmeldte fra hele Norge, fikk de lære mer om EU, EØS og betydningen av EU for norske kommuner og regioner.

Det to-dagers kurset var spekket med spennende sesjoner om alt fra grønn omstilling og sikkerhetspolitikk til rekruttering og det kommende valg til Europaparlamentet. Vi har blant annet hørt fra Norges ambassadør til EU Anders H. Eide og statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Ole Gustav Narud, samt fått oppdateringer fra EFTA, NHO Brussel, Innovasjon Norge og NATO. Kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim kommune og Steinar Grynning, kontorsjef ved SINTEF kontor i Brussel, diskuterte hvilke muligheter som ligger i EØS-avtalen gjennom EU-programmene.

Stor takk til alle som bidro til å gjøre arrangementet så bra som det ble.

Vi håper deltagerne dro hjem med mer kunnskap og nye bekjentskaper i bagasjen og at vi sees igjen neste år!


Foto: Pixabay

Dette er status for den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa

Som en del av arrangementet Lynkurs i EU&EØS på 1-2-3 17.-18. januar i Brussel, hadde NATO og EU-delegasjonen et innlegg om sikkerhetspolitikk. Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa har endret seg drastisk i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina. Nå står Europa overfor nye utfordringer som krever samarbeid og handling.

Les mer her.


Foto: Pixabay

EUs energipolitikk på 1-2-3

Som en del av arrangementet Lynkurs i EU&EØS på 1-2-3, hadde Ragnar Semundseth, spesialutsending for energi fra Norges delegasjon til EU, en sesjon om EUs energipolitikk. Målet for EUs energipolitikk er å balansere tre hensyn i en slags energipyramide bestående av bærekraft, kostnadseffektivitet og forsyningssikkerhet. Marit Moe, daglig leder for Innherred Regionråd og Amund Hellesø, ordfører i Nærøysund kommune, var to av deltagerne fra Trøndelag.

Les mer her.


Europadagene Logo

Foto: Trøndelags Europakontor

Hav er hovedtemaet for Europadagene 2024

Hold av dagen 7. Mai 2024. Da arrangeres Europadagene 2024, på Havet Arena i Trondheim. Tema for dagen er hav, og mer informasjon og påmelding til arrangementet kommer.

Europadagene er en konferanseserie Trøndelags Europakontor gjennomfører i godt fellesskap med våre medlemmer og samarbeidspartnere. Vi håper vi ser deg der!


Foto: Spanish Presidency, Council of the European Union

EU-delegasjonens rapport om klima og miljø høsten 2023

Den Norske delegasjonen til EU i Brussel kom nylig ut med en rapport om klima og miljø for høsten 2023. Da jobbet det spanske formannskapet i Rådet målrettet med klima og miljø, og fikk blant annet ferdigforhandlet fit for 55-pakken. Høsten 2023 ble det også oppnådd politisk enighet om forordning om restaurering av natur, økodesignforordningen, og revidert industriutslippsdirektiv.

Framover skal det belgiske formannskapet jobbe videre med gjenstående lovarbeid.

Les rapporten her.


Fra side-eventet. Foto: Trøndelags Europakontor

Europeisk beredskapstime under Trøndelagsmøtet 2024

Under årets Trøndelagsmøte, 11.-12. januar, gjennomførte Horisont Trøndelag sitt første arrangement for 2024. Arrangementet var et side-event til Trøndelagsmøtet og omhandlet europeisk sikkerhet og beredskap.

Josefine Aaser, justisråd ved Norges delegasjon til EU, åpnet arrangementet med å gi en oppdatering fra Brussel. – Status i Brussel er at krise er den nye normalen. Fokuset har gått fra å jobbe med å unngå krise til å rette blikket mot motstandsdyktighet. Man har innsett at krise ikke kan unngås, poengterte Aaser.

Deretter gav Anita Øren fra Sintef Digital og Jörgen Sparf fra Mittuniversitetet et innblikk i forskning på sikkerhet og beredskap, med eksempler på EU-prosjekter de jobber med.

Det hele ble rundet av med en panelsamtale om hva som nå er viktig å prioritere i FoU mht sikkerhet & beredskap. Her deltok også Ida Stuberg fra Totalberedskapskommisjonen, Ebbe Deraas, Forsvarskoordinator Midt-Norge, Bjørn Damhaug fra Midsec og Evangelia Petridou fra Mittuniversitetet.


Foto: Trøndelag Fylkeskommune

Søknad- og informasjonsseminar på Kimen

I januar inviterte statsforvalteren i Trøndelag, KS, Trøndelag fylkeskommune og Trøndelags Europakontor i samarbeid med HK-dir til informasjonsseminar i EUs utdanningsprogrammer på Kimen kulturhus i Stjørdal. Målgruppen for arrangementet var barnehage, grunnskole, videregående skoler og andre ungdomsorganisasjoner i Trøndelag.

På agendaen sto internasjonalisering for barn og unge, informasjon rundt utdanningsprogrammene til EU, erfaringsdeling og hjelp til søknadsskriving. Rundt 40 påmeldte fikk en god innføring og oppfølging til internasjonalisering i sine respektive institusjoner, og felles lunsj bød på gode samtaler og kontakter.


Foto: NetZeroCities.eu

Trondheim er èn av 26 nye Pilot Cities

NetZeroCities er et prosjekt der nye fremgangsmåter mot klimanøytralitet på tvers av byer i Europa skal testes. Prosjektet har fått tilsagn for 32 millioner Euro, og er en del av EU Cities Mission.

Trondheim kommune er en av de 26 byene som nylig ble innlemmet i “Pilot Cities Programme”, som NetZeroCities administrerer. Sammen med Statkraft Varme og SINTEF, søkte Trondheim kommune til EU om 600.000 Euro for å forberede CO2-fangst på byens største punktutslipp på Heimdal varmesentral.

Les mer her.Økonomisk sikkerhet: Ny pakke med tiltak

Onsdag 24. januar publiserte Kommisjonen en pakke med tiltak til strategien for økonomisk sikkerhet fra juni 2023. Den nye pakken kommer som et resultat av de pågående geopolitiske gnisningene som finner sted, i tillegg til teknologisk utvikling.

Innenfor temaet handel inkluderer den nye tiltaks-pakken en forbedret screening av utenlandske investeringer inn til EU, en mer koordinert tilnærming til EU’s eksport av varer som kan brukes både til sivilt og militært formål, og en felles forståelse av mulig risiko knyttet til spesifikke EU-investeringer i utlandet.

For forskning fortsetter Kommisjonen arbeidet med å støtte forskning og utvikling som kan brukes til sivile og militære formål, og skal utvikle forsknings-sikkerhet på tvers av EU.


Foto: Nord-Sveriges Europakontor

Andre trilog på Net-Zero Industry Act

Net-Zero Industry Act (NZIA) har blitt forhandlet videre i det belgiske formannskapet, etter at Spania startet forhandlingene like før jul. NZIA angår flere viktige områder for utbygging av grønn industrivirksomhet, og er relevant for Norge i den forstand at det påvirker konkurransekraften til norsk næringsliv.

Formålet med NZIA er å styrke Europeisk produksjonskapasitet av netto-null teknologi, overkomme barrierer for skalering av produksjonskapasitet i Europa, og er en sentral del av Fit for 55 pakken fra EU kommisjonen.

8. februar klokken 13.00-14.00 skal Nord-Sveriges Europakontor holde et webinar om NZIA, vinklet mot Nord-Sveriges grønne industrielle omstilling. Webinaret er åpent for alle, men krever registrering på forhånd, innen 6. februar.

Påmelding til webinaret finner du her.


Kalender


18.-19. mars: European Summit of Regions and Cities, Mons, Belgia
20.-21. mars: European Research and Innovation days, Brussel og på nett
2.-5. april: Connecting Europe Days (Transportkonferanse), Brussel
9.-14. april: The Festival of the New european Bauhaus, Brussel
7. mai: Europadagene 2024, Trondheim
13.-19. mai: European Mental Health Week 2024, Brussel
14.-15. mai: EU Arctic Forum and Indigenous People Dialogue 2024, Brussel
11.-13. juni: European Sustainable energy Week, Brussel og på nett

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen