I forbindelse med EUs nye programperiode, som går fra og med 2021 til 2027, er den norske regjeringen nå godt i gang med å vurdere hvilke av EUs programmer Norge ønsker å delta i. Norge har hittil ikke vært med i LIFE, EUs miljø- og klimaprogram, men vurderer å delta fra 2021. Trøndelags Europakontor deltok&hellip

Les mer